Onderzoeken naar effect glyfosaat moeten openbaar

Onderzoeken naar effect glyfosaat moeten openbaar

Het Europese Agentschap voor Voedselveiligheid (EFSA) moet wetenschappelijk onderzoek naar de giftigheid van glyfosaat en de mate van kankerverwekkendheid openbaar maken. Het besluit van de EFSA om deze geheim te houden, is vernietigd door het Gerecht van de Europese Unie.

Het gerecht geeft aan dat burgers het recht hebben om te weten wat de gevolgen zijn als de stof in het milieu terechtkomt. De zaak was onder meer door groene Europarlementariërs aangespannen. Volgens de EFSA zou de openbaarmaking de commerciële en financiële belangen van de industrie ernstig schaden. In dit geval vinden de rechters het belang van het publiek om toegang tot informatie te hebben belangrijker dan dat van onder meer Monsanto, dat het glyfosaathoudende middel Roundup maakt.

Kankerverwekkend of niet?

Over glyfosaat is de laatste jaren veel ophef. Volgens sommige partijen is de stof kankerverwekkend, zoals het internationaal Centrum voor Kankeronderzoek. Volgens de EFSA is dat niet het geval. Sinds 2002 is de werkzame stof toegestaan in de EU. De Europese vergunning voor de stof werd in 2017 met vijf jaar verlengd.

De EFSA heeft twee maanden de tijd om in hoger beroep te gaan.

Misschien vind je dit ook interessant

Onderzoeken naar effect glyfosaat moeten openbaar

Het Europese Agentschap voor Voedselveiligheid (EFSA) moet wetenschappelijk onderzoek naar de giftigheid van glyfosaat en de mate van kankerverwekkendheid openbaar maken. Het besluit van de EFSA om deze geheim te houden, is vernietigd door het Gerecht van de Europese...

Kiezen voor kwaliteit: nieuw keurmerk voor ecologisch bermbeheer

De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur brengen in de loop van dit jaar een nieuw keurmerk uit voor ecologisch bermbeheer. De voorgenomen eisen van dit Kleurkeur zijn vanaf 7 maart 2019 bekend. Daarmee kunnen opdrachtgevers en aannemers zich voorbereiden op een...

Kleurrijke afronding van de eerste deel van “BankastraatVeilig”

DORDRECHT - Bomen en planten poten, geven een kleurrijke afronding van de eerste deel van “BankastraatVeilig”. Afgelopen jaar is door de Werkgroep Bankastraatveilig veel werk verzet.Door samenwerking en ondersteuning vanuit de gemeente én het voorspoedig verloop...

Groene krachten gebundeld

De Nationale Tuinweek, een initiatief van vereniging Groei & Bloei, wordt dit jaar gehouden van 8 tot en met 16 juni. Met als centraal thema ‘De Levende Tuin’ wil de vereniging mensen stimuleren om de eigen tuin te vergroenen: minder stenen, meer planten. Alle...

Kleurrijke afronding van de eerste deel van “BankastraatVeilig”

Kleurrijke afronding van de eerste deel van “BankastraatVeilig”

DORDRECHT – Bomen en planten poten, geven een kleurrijke afronding van de eerste deel van “BankastraatVeilig”. Afgelopen jaar is door de Werkgroep Bankastraatveilig veel werk verzet.

Door samenwerking en ondersteuning vanuit de gemeente én het voorspoedig verloop van de Oranjelaan fase 2, is afgelopen najaar het eerste deel van de Bankastraat tussen Oranjelaan en Riouwstraat naar een “BankastraatVeilig” gerealiseerd.

Dit deel van de Bankastraat is bijna gereed, alleen de groenstroken moeten nog worden gevuld met planten en bomen.

Afgelopen periode heeft de gemeente het groenplan in samenwerking met de werkgroep uitgewerkt.
In de samenwerking is gekozen voor een iets duurdere groenvoorziening, waarbij als tegenprestatie het verzoek vanuit de gemeente is, dat de bewoners participeren bij het helpen bij het planten van het groen.

Met deze groenvoorziening bloeit er vanaf april tot in november iets in de straat, en is er ook wintergroen. Op 9 maart worden de bomen en planten geplaatst en gepoot door de bewoners van dit gedeelte van de Bankastraat in de klaarliggende groenstroken.

De entree van de Bankastraat zal vanaf dit jaar groen en kleurrijk zijn.

Misschien vind je dit ook interessant

Onderzoeken naar effect glyfosaat moeten openbaar

Het Europese Agentschap voor Voedselveiligheid (EFSA) moet wetenschappelijk onderzoek naar de giftigheid van glyfosaat en de mate van kankerverwekkendheid openbaar maken. Het besluit van de EFSA om deze geheim te houden, is vernietigd door het Gerecht van de Europese...

Kiezen voor kwaliteit: nieuw keurmerk voor ecologisch bermbeheer

De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur brengen in de loop van dit jaar een nieuw keurmerk uit voor ecologisch bermbeheer. De voorgenomen eisen van dit Kleurkeur zijn vanaf 7 maart 2019 bekend. Daarmee kunnen opdrachtgevers en aannemers zich voorbereiden op een...

Kleurrijke afronding van de eerste deel van “BankastraatVeilig”

DORDRECHT - Bomen en planten poten, geven een kleurrijke afronding van de eerste deel van “BankastraatVeilig”. Afgelopen jaar is door de Werkgroep Bankastraatveilig veel werk verzet.Door samenwerking en ondersteuning vanuit de gemeente én het voorspoedig verloop...

Groene krachten gebundeld

De Nationale Tuinweek, een initiatief van vereniging Groei & Bloei, wordt dit jaar gehouden van 8 tot en met 16 juni. Met als centraal thema ‘De Levende Tuin’ wil de vereniging mensen stimuleren om de eigen tuin te vergroenen: minder stenen, meer planten. Alle...

Kiezen voor kwaliteit: nieuw keurmerk voor ecologisch bermbeheer

Kiezen voor kwaliteit: nieuw keurmerk voor ecologisch bermbeheer

De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur brengen in de loop van dit jaar een nieuw keurmerk uit voor ecologisch bermbeheer. De voorgenomen eisen van dit Kleurkeur zijn vanaf 7 maart 2019 bekend. Daarmee kunnen opdrachtgevers en aannemers zich voorbereiden op een nieuwe standaard voor ecologisch bermbeheer.

Bermen en groenstroken maken een aanzienlijk deel uit van het Nederlandse landoppervlak. In een steeds intensiever gebruikte omgeving neemt het belang van bermen als leefgebied voor flora en fauna toe. Zeldzame planten en dieren, zoals rood bosvogeltje (een orchidee) en donker pimpernelblauwtje (een dagvlinder) zijn in Nederland soms zelfs alleen uit wegbermen bekend. Ook voor algemene bijen, vlinders en andere natuurwaarden vormen bermen een belangrijke schakel. Alle reden om goed om te gaan met bermen en ze ecologisch te beheren, vindt De Vlinderstichting. Er is al langere tijd vraag naar een goede omschrijving van ecologisch bermbeheer. Wat houdt het in en waar moeten mensen op de trekker rekening mee houden? Dergelijke vragen worden geregeld gesteld aan De Vlinderstichting, bijvoorbeeld vanuit de infrabeheerders in de Green Deal Infranatuur, overheden en aannemers.

In samenwerking met Stichting Groenkeur heeft De Vlinderstichtingdaarom het Kleurkeur ontwikkeld. In dit keurmerk worden kwaliteitseisen omschreven die een goede uitvoering van ecologisch bermbeheer kunnen waarborgen. Het College van Deskundigen van Stichting Groenkeur stelt de eisen op 17 april vast. Naar verwachting is Kleurkeur dan vanaf medio mei 2019 operationeel. Vooruitlopend hierop maken De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur een aantal voorgenomen eisen bekend. Aannemers, loonbedrijven en groenvoorzieners, maar ook opdrachtgevers, kunnen zich daarmee voorbereiden op het Kleurkeur en hoeven niet te wachten tot mei om aan de slag te kunnen. 

De volgende uitgangspunten gelden voor de toekomstige Kleurkeur-deelnemers (certificaathouders):

Uitvoering

  • Bermen en groenstroken worden gefaseerd gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd.
  • Klepelen is niet toegestaan in bermen en groenstroken met een hoge biodiversiteitswaarde. In de overige bermen en groenstroken wordt klepelbeheer beperkt.
  • Het maaibeheer is flexibel en wordt afgestemd op de weersomstandigheden, waardoor bijvoorbeeld in een laat voorjaar later wordt gemaaid dan in een vroeg voorjaar.
  • Geen gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, uitgezonderd voor de beheersing van invasieve exoten en de eikenprocessierups.
  • Geen actieve bemesting, evenmin als het toepassen of opslaan van slootmaaisel, bagger, compost of andere gebiedsvreemde organische materialen.

Vakbekwaamheid

  • Vakbekwame medewerkers voeren de werkzaamheden uit. Minimaal de helft van het aantal manuren wordt uitgevoerd door medewerkers die beschikken over het persoonscertificaat van de cursus Kleurkeur.
  • De Vlinderstichting geeft de cursus Kleurkeur vanaf het voorjaar 2019. Dit certificaat is vijf jaar geldig.

Monitoring

  • De certificaathouder brengt de effecten van het gevoerde beheer op flora en fauna in kaart. Aan de monitoring zijn minimumeisen verbonden.

Het volledige document met voorgenomen eisen en veel meer informatie over Kleurkeur is hier te downloaden (pdf: 474 KB). 

Misschien vind je dit ook interessant

Onderzoeken naar effect glyfosaat moeten openbaar

Het Europese Agentschap voor Voedselveiligheid (EFSA) moet wetenschappelijk onderzoek naar de giftigheid van glyfosaat en de mate van kankerverwekkendheid openbaar maken. Het besluit van de EFSA om deze geheim te houden, is vernietigd door het Gerecht van de Europese...

Kiezen voor kwaliteit: nieuw keurmerk voor ecologisch bermbeheer

De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur brengen in de loop van dit jaar een nieuw keurmerk uit voor ecologisch bermbeheer. De voorgenomen eisen van dit Kleurkeur zijn vanaf 7 maart 2019 bekend. Daarmee kunnen opdrachtgevers en aannemers zich voorbereiden op een...

Kleurrijke afronding van de eerste deel van “BankastraatVeilig”

DORDRECHT - Bomen en planten poten, geven een kleurrijke afronding van de eerste deel van “BankastraatVeilig”. Afgelopen jaar is door de Werkgroep Bankastraatveilig veel werk verzet.Door samenwerking en ondersteuning vanuit de gemeente én het voorspoedig verloop...

Groene krachten gebundeld

De Nationale Tuinweek, een initiatief van vereniging Groei & Bloei, wordt dit jaar gehouden van 8 tot en met 16 juni. Met als centraal thema ‘De Levende Tuin’ wil de vereniging mensen stimuleren om de eigen tuin te vergroenen: minder stenen, meer planten. Alle...

Groene krachten gebundeld

Groene krachten gebundeld

De Nationale Tuinweek, een initiatief van vereniging Groei & Bloei, wordt dit jaar gehouden van 8 tot en met 16 juni. Met als centraal thema ‘De Levende Tuin’ wil de vereniging mensen stimuleren om de eigen tuin te vergroenen: minder stenen, meer planten.

Alle levende tuinen samen maken steden en dorpen veel aantrekkelijker voor mens en dier. Om deze boodschap zo breed mogelijk uit te dragen, bundelen groene organisaties hun krachten. Stichting Steenbreek, Vogelbescherming Nederland, IVN Natuureducatie en KNNV, vereniging voor veldbiologie zetten zich samen met Groei & Bloei tijdens de Nationale Tuinweek in voor een groener Nederland. Frank Naber, voorzitter van Groei & Bloei: “Een krachtige alliantie met een duidelijke boodschap: iedere tuin een levende tuin! Elke partner levert vanuit zijn eigen perspectief een bijdrage hieraan door het organiseren van diverse activiteiten. Door deze bundeling van krachten werken wij verder aan een groen en levend Nederland.”

Activiteiten
Tijdens de Nationale Tuinweek worden onder meer de cursus ‘Tuinvogels’ (door Vogelbescherming Nederland) en de workshop ‘De Levende Tuin’ (door IVN, KNNV en Vogelbescherming Nederland) aangeboden. Ook stelt IVN in samenwerking met NL Zoemt de cursus ‘Laat jouw tuin zoemen’ beschikbaar voor de afdelingen van IVN, Groei & Bloei, KNNV en andere vrijwilligersgroepen. Stichting Steenbreek roept zijn 120 aangesloten gemeenten op om tijdens de Nationale Tuinweek een inruilactie te organiseren waarbij inwoners (maar ook scholen, bedrijven en instellingen) een vierkante meter tuinverharding kunnen inleveren in ruil voor een tuinplant. De Tuinweek wordt afgesloten met het Nationale Open Tuinweekend op 15 en 16 juni 2019. Groei & Bloei-leden laten dan schoolvoorbeelden zien van levende tuinen. Deze tuinen zijn gratis te bezoeken. Kijk voor een overzicht van alle activiteiten op www.groei.nl/tuinweek.

Misschien vind je dit ook interessant

Onderzoeken naar effect glyfosaat moeten openbaar

Het Europese Agentschap voor Voedselveiligheid (EFSA) moet wetenschappelijk onderzoek naar de giftigheid van glyfosaat en de mate van kankerverwekkendheid openbaar maken. Het besluit van de EFSA om deze geheim te houden, is vernietigd door het Gerecht van de Europese...

Kiezen voor kwaliteit: nieuw keurmerk voor ecologisch bermbeheer

De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur brengen in de loop van dit jaar een nieuw keurmerk uit voor ecologisch bermbeheer. De voorgenomen eisen van dit Kleurkeur zijn vanaf 7 maart 2019 bekend. Daarmee kunnen opdrachtgevers en aannemers zich voorbereiden op een...

Kleurrijke afronding van de eerste deel van “BankastraatVeilig”

DORDRECHT - Bomen en planten poten, geven een kleurrijke afronding van de eerste deel van “BankastraatVeilig”. Afgelopen jaar is door de Werkgroep Bankastraatveilig veel werk verzet.Door samenwerking en ondersteuning vanuit de gemeente én het voorspoedig verloop...

Groene krachten gebundeld

De Nationale Tuinweek, een initiatief van vereniging Groei & Bloei, wordt dit jaar gehouden van 8 tot en met 16 juni. Met als centraal thema ‘De Levende Tuin’ wil de vereniging mensen stimuleren om de eigen tuin te vergroenen: minder stenen, meer planten. Alle...