De Koninklijke Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland heeft het jaar 2014 met een positief resultaat afgesloten. Algemeen directeur Lucas Vos: “Het positieve netto bedrijfsresultaat van 9,6 miljoen euro stemt mij tevreden na het jaar 2013 waarin wij eenmalig een verlies moesten nemen. Het resultaat valt zelfs wat hoger uit dan de 7 miljoen euro die in de begroting was opgenomen. Ook voor 2015 ligt FloraHolland financieel goed op koers.” De productomzet groeide met 1,4% tot 4,5 miljard euro. Een lichte toename van zowel de gemiddelde prijs als het aangevoerde volume van de bloemen en planten droeg bij aan de omzetstijging. Over het geheel een positief beeld waarvan echter niet elke individuele kweker kon profiteren door verschillen op productniveau. Het economisch herstel in Europa dat in 2014 intrad, werd afgeremd door spanningen in Oost-Europa en het Midden Oosten. Met name Rusland presteerde minder dan verwacht als gevolg van de ongunstige koers van de Roebel. Dat de sierteeltsector desondanks een groei heeft weten te realiseren, is het bewijs dat de sector nog altijd krachtig is.

Nieuwe strategie noodzakelijk

Voor FloraHolland laat 2014 zich kenmerken als een jaar van omslag. Zo realiseerde het bedrijf na een jaar van verlies weer een winst. Daarnaast was het een jaar waarin het aandeel directe afzet met 51% voor het eerst de klokverkopen overstegen. De verschuiving ging met 2,7% minder hard dan voorliggende jaren, maar het klokvolume blijft naar verwachting afnemen en dat betekent dat FloraHolland hierop moet inspelen. 2014 was ook een jaar waarin een negatieve houding van de stakeholders van het bedrijf omsloeg naar een algemeen positief sentiment. De nieuwe strategie FloraHolland 2020 en de wijze waarop die in samenwerking met leden, klanten en medewerkers tot stand is gekomen, zijn door alle partijen goed ontvangen. De aanleiding voor de nieuwe strategie was meerledig. Leden, klanten en medewerkers gaven in 2014 aan allen behoefte te hebben aan richting en duidelijkheid vanuit het bedrijf. En dat in een wereld waarin de digitale handel groeit, de vraag afneemt en concurrentie snel opkomt. De noodzaak van een nieuwe strategie was duidelijk. Met FloraHolland 2020 koerst de coöperatie naar een toekomst waarin de sierteeltsector weer tot bloei wordt gebracht. Een koers die gericht is op het verbeteren van de marges voor leden en hun klanten. En op méér consumenten die méér uitgeven aan bloemen en planten.

Uitvoering FloraHolland 2020

In 2014 is met FloraHolland 2020 de richting bepaald. Dit jaar is het bedrijf aan de hand van de eerste vijf programmapunten met de uitvoering van de nieuwe strategie gestart. Lucas Vos: “Het Nieuwe Veilen is het eerste programma waar we met onze leden de inhoudelijke dialoog zijn aan gegaan. Wat is hun beeld van de toekomst van de klok? Hoe richten we de klok en de fysieke marktplaats opnieuw in zodat ze toekomstbestendig zijn? De discussies leveren veel waardevolle input op, en zullen we ook met andere stakeholders vervolgen. Het doel van het programma is een optimale en stabiele prijsvorming voor onze leden en hun klanten en een verlaging van de kosten voor een betaalbare open marktplaats.” Het programma ‘Consumer’ richt zich op stimulering van de (Europese) consumentenvraag naar bloemen en planten. Het doorgronden van consument, markt en concurrentie om (nieuwe) samenwerkingsvormen, concepten en innovaties te ontwikkelen. De focus ligt op duurzame klantwaarde creatie voor de gehele sierteeltsector en de leden in het bijzonder. Met ‘Standaarden & vereenvoudigen’ wil het bedrijf de keten efficiënter en effectiever – en daarmee goedkoper – laten functioneren. Samenwerking binnen en buiten de sierteeltsector is daarbij cruciaal. ‘World Flower Exchange’ is het programma waarmee FloraHolland zich richt op het ontwikkelen van een virtueel platform voor bloemen en planten, waar in 2020 een miljard euro wordt omgezet en waar alle marktkennis, –ideeën en –innovatie samenkomen. Tot slot wil het bedrijf met het programma ‘Samen verbeteren’ één methode toepassen voor het verbeteren van het hele bedrijf en het uitvoeren van de strategie. Later dit jaar volgen nog meer programma’s die opgestart worden om invulling aan FloraHolland 2020 te geven.