U heeft ongetwijfeld gelezen dat Branchevereniging VHG, CUMELA Nederland en  BSNC op 22 oktober vorig jaar de Green Deal Sportvelden hebben ondertekend. Een mooi resultaat dat echter ook verplichtingen met zich meebrengt. Het is nu aan onze branche om flinke stappen te gaan zetten zodat we in 2020 chemievrij kunnen werken. In de Green Deal is onder andere te lezen welke partijen hebben ondertekend en wat de doelen en de rollen van de partners zijn.

VHG, BSNC en CUMELA zoeken nadrukkelijk de samenwerking op. Daarom willen we een gezamenlijke Taskforce Green Deal Sportvelden in het leven roepen. Deze taskforce moet een belangrijke denktank en klankbord gaan vormen, waar ideeën ontstaan en getoetst worden en waar initiatieven geboren worden die bijdragen aan de doelen van de Green Deal.

Wilt u uw bijdrage leveren aan de Green Deal Sportvelden? Meld u dan aan bij Ingrid Sangers, tel. 030-65 95 665 of i.sangers@vhg.org. De Taskforce komt op 23 maart om 13.00 uur voor de eerste keer bijeen op het kantoor van Branchevereniging VHG in Houten.

vhg_branchevereniging

Bron: 17-03-2016 – VHG