Een gemeentebestuur dat bezuinigt op groen, zadelt zijn inwoners op met een slechter leefklimaat en zijn opvolgers met extra kosten.” Met die stelling mengt bestuurslid Egbert Roozen van Stichting iVerde zich in de discussie over de krimpende budgetten van de gemeenten voor aanleg en onderhoud van groen.

Een deel van het probleem – en van de mogelijke oplossing – ligt in de visie van Roozen in een andere financiering van groen binnen het gemeentelijke budget. “Nu worden aanleg en onderhoud van groen beschouwd als een onderdeel, een aspect van de verzorging van de openbare ruimte. Groen wordt gezien als decoratie. Dat is te kort door de bocht, want het motief om je gemeente groen te willen maken en houden ligt veel meer in zaken zoals de gezondheid van de bevolking, het positieve ondernemingsklimaat, de goede schoolresultaten van de kinderen. Ik pleit ervoor dat gemeenten dan ook de financiering van het groen (mede) uit die hoeken laten komen.”

Schade

Roozen waarschuwt voor de gevolgen van bezuinigen op groen: verslechtering, verloedering van het openbare groen leidt tot aftakeling van de openbare ruimte, tot een onaantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemingen, achteruitgang van schoolresultaten en een ongezonde bevolking. En bovendien tot extra hoge kosten, als men achteraf van die schade doordrongen raakt en het groen weer op niveau wil brengen.”

Kijk voor meer informatie op: www.iverde.org.

Bron: 20 maart 2014 / VHG