“Wij willen werken aan een duurzame oplossing om de ‘longfunctie’ van de bodem te herstellen.”

De klimaatverandering zorgt voor meer en heviger regenbuien waardoor straten regelmatig blank staan en kelders van woningen vollopen. Maar ook bomen en planten hebben eronder te lijden. Door huizenbouw en wegenaanleg kan regenwater minder gemakkelijk in de bodem zakken. Dit kostbare water verdwijnt in het riool en daardoor kan de bodem zelfs plaatselijk verdrogen. Wij willen werken aan een duurzame oplossing om de ‘longfunctie’ van de bodem te herstellen: water lokaal vasthouden, afvoeren afkoppelen en infiltreren en de grondwaterkwaliteit verbeteren.

Wij leggen honderden veranda’s en tuinen per jaar aan voor onze klanten, waarbij wij de hemelwaterafvoer aansluiten op Hydroblob® Infiltratieblokken.  Wateroverlast in uw tuin en op terras wordt zo eenvoudig voorkomen door het overtollig regenwater op te vangen en te draineren op de plek waar het valt. Met Hydroblob® infiltratieblokken zijn waterplassen verleden tijd en schoon regenwater blijft beschikbaar voor uw bomen en tuinplanten. Eén enkel blok kan maar liefst tot 112 liter absorberen. U bepaalt eenvoudig hoeveel blokken u nodig heeft. De blokken zijn geschikt voor drainage in tuinen, lijnafwatering rondom verhardingen, onder (grind) paden en bij op- en afritten.

Bron: Rainproof