Aan het begin van het tweede kwartaal gaf 42 procent van de hoveniersbedrijven aan geen belemmeringen te ondervinden bij bedrijfsmatige activiteiten. Een jaar eerder was dit nog 33 procent. Financiële beperkingen vormen bij 18 procent van de ondernemers een belemmering bij het zaken doen. Een jaar eerder was dit percentage met 16 procent iets kleiner. Ongunstige weersomstandigheden en onvoldoende vraag volgen met elk 17 procent als belemmering bij het zaken doen. Andere oorzaken (zoals tekort aan personeel of capaciteitsproblemen) veroorzaken bij circa 6 procent van de hoveniersbedrijven een belemmering.

Belemmeringen Hoveniersbranche

StatLine: Conjunctuurenquête Nederland