MBI investeert in vooruitgang. Zowel voor het creëren van toegevoegde waarde in de buiten-leefomgeving met mooie concepten als GeoSteen®, GeoProArte® en GeoCeramica®, als met procesverbetering voor het in balans zijn met een excellente bedrijfsvoering. Dit vraagt om een betrokken en actiegerichte aansturing van het bedrijf. Met ingang van 1 mei 2018 vinden daarom een aantal organisatiewijzigingen plaats, met als belangrijkste de benoeming van een Commercieel Directeur.

Benoeming Commercieel Directeur

Trends volgen elkaar steeds sneller op en projecten worden complexer. Om de leidende positie vast te houden en synergie tussen de bedrijfsonderdelen te verkrijgen vereist dit een nog betere commerciële aansturing. Daarom zal per 1 mei 2018 de heer Patrick van den Tillaart worden benoemd tot Commercieel Directeur van MBI B.V. en hiermee worden toegevoegd aan het bestaande directieteam met de heren Eelco Goettsch (Financieel Directeur), Jelle Postma (Operationeel Directeur) en Marcel Bettonvil (Algemeen Directeur).

Patrick van den Tillaart maakt deze stap vanuit zijn huidige functie als Business Groep Manager Tuin en Bouw. Met jarenlange ervaring binnen MBI, kennis van markt en materialen in combinatie met een zorgvuldig opgebouwd netwerk, is MBI door deze benoeming gewaarborgd voor het ontstaan van synergie en één overkoepelend commercieel beleid. MBI wil zich komende jaren nadrukkelijker gaan inzetten op het bieden van totaaloplossingen voor alle typen buitenruimtes met een sterke adviesrol.