De ontwerpkwaliteit van de openbare ruimte in Nederland is ongeëvenaard. Vervelend alleen dat de straten en pleinen door klimaatverandering steeds vaker onderlopen.

‘Er wordt bij nieuwbouwprojecten geen rekening gehouden met klimaatverandering’, zegt architect Hiltrud Pötz. Zij legt uit hoe je wel watersensitief kunt ontwerpen. Groen is vaak de missing link.

Aantal hoosbuien verdubbelt
Afgelopen zomer werden we opgeschrikt door een aantal stevige hoosbuien. Plaatselijk viel meer dan 130 mm. Volgens het KNMI verdubbelt het aantal hoosbuien (20 mm of meer) bij elke graad temperatuurstijging. Tegelijkertijd zie je dat stedelijk oppervlak steeds meer verhard wordt, zeker particuliere tuinen. ‘Het zijn twee ontwikkelingen die elkaar versterken’ zegt Hiltrud Pötz, oprichter en eigenaar van atelier GROENBLAUW. ‘We kunnen op grond van deze ontwikkeling meer overstromingen verwachten en het gebeurt al volop. Ook deze zomer nog hebben de straten blank gestaan.

Waterintensief inrichten
Waterschappen zeggen dat het niet haalbaar is om de riolering zodanig te dimensioneren dat daarmee het water kant worden afgevoerd. Zij geven stedenmakers impliciet de boodschap mee om de stad watersensitief in te richten.’

Integrale aanpak noodzakelijk
Onze versteende stedelijke ontwerpen en rioolsystemen kunnen het water niet meer keren. Aan de andere kant is stedelijk water een visitekaartje van de stad. Dat is belangrijk in een tijd waarin steden zich duidelijk willen profileren. ‘Water’ heeft een grote attractieve kracht. Water draagt bij aan de leefkwaliteit en de belevingswaarde, nét als groen. Maar de budgetten voor beheer en inrichting van de openbare ruimte slinken. Kortom: willen we de stad aantrekkelijk en veilig houden, dan is een integrale aanpak van water én ruimte noodzakelijk. Maar veel overheden lijken zich nog niet van de noodzaak van een integrale aanpak nog amper bewust.

Lees hier het interview met Hiltrud Pötz » [pdf]

Bron: De Vitale Groene Stad