Zoals U ongetwijfeld zult weten gelden er steeds stengere regels voor bestrijdingsmiddelen. Staatssecretaris Mansveld van Milieu heeft op 8 juni jl. een wijzigingsvoorstel van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden naar de Tweede Kamer gestuurd. Doel is het instellen van een verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Het ontwerpbesluit zal nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State. Richtlijnen voor Duurzaam Onkruid Beheer DOB) op verhardingen. Nieuwe regels begrenzen ons nu misschien nog maar geven ons ook een nieuwe visie op onkruidbestrijding met respect voor ons milieu. Onkruidbestrijding volgens de DOB-methode is gericht op een effectieve onkruidbestrijding tegen een redelijke kostprijs.

Bestrijden

1Voor de bestrijding van onkruid hanteert men in veel gevallen een brander of soms een borstelmachine. In de binnenstad en winkelcentra wordt het meest met een brander gewerkt, daarbuiten vaak met de borstelmachine. Als branden of borstelen niet mogelijk is, werd tot voor kort een onkruidbestrijdingsmiddel gebruikt. De nieuwe wetgeving dwingt ons te zoeken naar duurzame alternatieven.

Beperken

2Een van de alternatieven is de bestrating te voegen met een vaste voeg, er is keuze uit een pallet van producten. Een van de alternatieven is epoxy, een thermohardende kunststof en helaas (nog) een van de meest toegepaste voeg producten in Nederland, voordeel: snel, eenvoudig en nat te verwerken. Een epoxy voeg is een starre / harde voeg die bestaat uit 2 componenten, een hars en een verharder die zorgen voor een zeer sterk product, zelfs sterker dan beton. Deze componenten harden uit zodra de verpakking wordt geopend. Een epoxy voeg blijft hierdoor in de vorm zoals deze is aangebracht, ontstaat er zetting in de onderbouw dan zal een epoxy voeg direct los komen van de bestrating waardoor onkruid weer alle ruimte heeft om te woekeren. Bijkomend nadeel is een enorme berg chemisch afval, onbruikbare epoxy restanten en de niet te onderschatten hoeveelheid plastic emmers.

Gelukkig zijn er ook veel vriendelijkere en duurzame producten op de markt. Een van de alternatieven is het Polymeer voegzand GatorSand XP dat bestaat uit natuurlijk gekalibreerd zand en een bindmiddel. Het aandeel gekalibreerd zand is het grootst. Dit voegzand wordt droog ingeveegd en vervolgens beneveld waardoor er een kit-achtig product ontstaat dat uithard maar bij regen steeds weer elastisch wordt. Restanten kunnen onbeperkt gebruikt worden mits het product droog wordt opgeslagen. Een van de onderscheidende eigenschapen van GatorSand XP voegzand is dat het bij regen steeds weer licht elastisch wordt en hierdoor goed tussen de bestrating blijft zitten in plaats van los scheurt zoals helaas bij alle starre voegen gebeurd.

Gard & Care is een van de bedrijven die zich al jaren bezig houdt met voegproducten en zich ondertussen zeker een specialist mag noemen. Het bedrijf heeft in 2014 bewust gekozen om uitsluitend 2 duurzame en milieuvriendelijke producten op de markt te brengen. Twee Premium producten van het Canadese bedrijf Alliance, de water doorlatende versie “ GatorSand XP” en de water afsluitende versie “EuroStone”. Beide erg geschikt om toe passen in zowel openbare ruimte als in de particuliere sector. Volgens project-manager Richard van Breugel is de wetgeving ten aanzien van het milieu in Canada en de VS nog vele malen strenger dan hier in Europa. Dit is een van de voornaamste redenen om de Nederlandse distributie van GatorSand XP en EuroStone voor onze rekening te nemen. Gard & Care verzorgt naast de officiële distributie ook gratis trainingen voor de verwerkers van deze premium producten.

Start ook met Preventief onkruid beperken!

3Gard & Care is een van de deelnemers op de beurs “Dag van de openbare ruimte” in Houten. Op deze beurs informeren we overheid en bedrijfsleven over een alternatieve manier van onkruidbeperking. Gard & Care investeert graag in nieuwe toepassingen en in ONS milieu. Daarom kunnen geïnteresseerden zich direct aanmelden voor een vrijblijvende voegdemonstratie op eigen locatie. Bij deze nodigen wij U uit voor een bezoek aan de beurs in onze stand no 1.212.

U herkent ons vast en zeker aan onze slogan “Blijft U bestrijden of begint U met beperken”

Verdere informatie en contactgegevens kunt U vinden op www.GatorSand.nl – onderdeel van Gard & Care