Meer dan honderd kinderen maar ook volwassenen haalden afgelopen zaterdag hun Boomkweekdiploma tijdens de Open Kwekerijdag. Met veel enthousiasme deden zij de zes opdrachtjes bij twee boomkwekerijbedrijven en gingen met het diploma en een zelfgemaakt plantje in een zelf ontworpen Vaderdaghoes naar huis.  Op deze speelse manier leerden zij de boomkwekerij kennen.

“Als al deze kinderen gaan kiezen voor het vak van boomkweker, dan zitten we nog met een luxe probleem;  te veel leerlingen”,  aldus een geamuseerde bezoeker. Maar zo’n vaart zal het niet lopen, hoewel kinderen en volwassenen toch nieuwsgierig waren en veel vragen afvuurden op de boomkwekers en alles van de bedrijven wilden zien.

Kijkje achter de schermen

Met een heerlijk zonnetje bezochten ongeveer 4.500 bezoekers de vijf bedrijven die aan deze dag meededen. Net als voorgaande jaren waren zij ook dit keer verrast door de diversiteit in de bedrijven en de uitleg van de boomkweker. De kraamkamer scoorde erg goed met de uitleg over de kleine plantjes, maar ook de handelsbedrijven konden hun verhaal goed kwijt .  Bij enkele bedrijven  konden de bezoekers ook een plant kopen, hetgeen grif werd gedaan.

Tegel eruit en planten erin

Met dit thema verrichtte gedeputeerde van de Prov. Zuid Holland Floor Vermeulen de openingshandeling. Als een volleerd shovelchauffeur haalde hij de tegel  er uit en zette er een mooie Hortensia in terug. Op diverse bedrijven kwam dit thema over de hele dag weer terug.

Impressie Open Kwekerijdag

Uitdaging 2018

Voor de organisatie was het een dag die volgend jaar zeker een vervolg gaat krijgen. “Er is nog veel meer te zien in de boomkwekerijsector Greenport Boskoop. Het is voor ons de uitdaging om de juiste bedrijven weer te benaderen, maar dat gaat zeker lukken. Voor 2018 staat de derde zaterdag in juni alvast op de agenda”, zegt Helma van der Louw, medeorganisator van het evenement. Een mooie foto impressie  van de Open Kwekerijdag 2017 staat op www.openkwekerijdag.nl