De provincie Noord-Brabant gaat de komende jaren minstens 160 schoolpleinen vergroenen. Daarvoor is 1,6 miljoen euro subsidie beschikbaar. Versteende pleinen transformeren tot een gezonde, avontuurlijke en educatieve omgeving. Branchevereniging VHG juicht dit van harte toe en wil actief bijdragen aan deze positieve ontwikkeling. Daarom organiseert VHG op woensdag 28 maart, in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, een bijeenkomst over het effect van groene schoolpleinen en over het aanleggen daarvan. 

We zijn er ons steeds meer van bewust dat een groene omgeving heel belangrijk is voor de gezondheid van jong en oud. Mensen voelen zich gelukkiger met groen om zich heen. Een groen schoolplein zorgt er ook voor dat kinderen vanzelfsprekend bewuster met de natuur omgaan.Steeds meer (basis)scholen betrekken de omgeving bij de educatie. Zij realiseren zich dat het belangrijk is om kinderen hiervan bewust en vertrouwd mee te maken. De jeugd leert op een speelse manier dat planten en bomen en een verbinding met de natuur van grote toegevoegde waarde zijn voor iedereen.

Natuureducatie op het schoolplein is een logisch gevolg van deze ontwikkeling en gaat hand in hand met de missie van VHG. Uit ervaringen is bovendien gebleken dat kinderen een creatiever spelgedrag ontwikkelen en meer begrip krijgen voor het belang van natuur en milieu. 

Subsidieloket
Beleidsmakers van de provincie Noord-Brabant, de vier Brabantse Waterschappen, Het Prins Bernhard Cultuurfonds en het interbestuurlijk programma Jong Leren Eten, bundelden enige tijd geleden hun krachten met als doel om de Brabantse schoolpleinen groener te maken. Begin 2018 heeft dit geresulteerd in een subsidieloket voor Brabantse scholen die de stoeptegels inwisselen voor gras, bomen, struiken, bloemen en groenten. De belangstelling hiervoor is groot. Nu komt het aan op het bij elkaar brengen van de nodige kennis en ervaring om de plannen te realiseren.

Implementatie
Sas Terpstra, programmamanager Verbindend Water van de provincie Noord-Brabant, licht op 28 maart toe hoe dit initiatief vorm kreeg en nu klaar is voor implementatie. Een aantal andere sprekers zal ingaan op het belang van groen en gezondheid, de aanleg van groene schoolpleinen en de effecten daarvan.

VHG-leden zijn van harte welkom bij deze bijeenkomst. U kunt zich hier aanmelden.