‘6% btw ook toepassen op woning(nieuw)bouw’

Bron: VHG

18 organisaties in de bouw overhandigden dinsdag 29 oktober een petitie aan de Eerste Kamer. Daarmee willen zij duidelijk maken dat de bouwsector een belangrijke bijdrage kan leveren aan het aanjagen van de Nederlandse economie en de werkgelegenheid. Branchevereniging VHG is één van de mede-ondertekenaars van de petitie. Rien van der Spek, voorzitter van Branchevereniging VHG, was erbij aanwezig.

De aanbieders van de petitie vertegenwoordigen bij elkaar ongeveer 150.000 bedrijven waar 500.000 mensen werkzaam zijn. In de petitie geven de samenwerkende bedrijven aan dat zij graag de rol van motor van de economie vervullen, maar dat zij dit onder de huidige omstandigheden (even) niet alleen kunnen. Om het vliegwiel op gang te krijgen, heeft de woning(nieuw)bouw een impuls nodig.

Nieuw groen
“De hoveniers- en groenvoorzienersbranche volgt ook de ontwikkelingen in de bouw”, aldus VHG-directeur Egbert Roozen. “Als er geen schop de grond in gaat, komt er ook geen nieuw groen bij. Branchevereniging VHG is bijzonder blij met de verlenging van de tijdelijke lage btw op arbeid in de aanleg en het onderhoud van particuliere tuinen tot eind 2014. Deze regeling geldt echter niet voor de nieuwbouw. Een van de doelstellingen van ‘Bouw Nou Op!’ is om de lage btw ook van toepassing te laten zijn op nieuwbouw. Dat steunen wij van harte, zeker ook vanuit het perspectief van de werkgelegenheid in onze branche en de verduurzaming van onze buitenruimte door een groene inrichting.”

Verlaagde btw
De deelnemende organisaties vragen in de petitie aandacht voor condities zoals het stimuleren van (vervangende) nieuwbouw en transformatie via bijvoorbeeld een verlaagde btw tot 6%. Deze maatregel werpt inmiddels in het onderhoud en de renovatie zijn vruchten af. Ook pleiten de organisaties voor de komst van de Nederlandse Hypotheekinstelling en verlaging van de hypotheekrente.

Werkgelegenheid
De bouwsector kan de woning(nieuw)bouw in Nederland veel bieden. De sector zorgt voor leefbare steden en dorpen door middel van transformatie, herbestemming en vernieuwing. Ook op het gebied van energiebesparing en verduurzaming is de sector van waarde. Een florerende bouw levert niet alleen werk op voor bouwvaklieden, maar voor medewerkers ook in de bouwgerelateerde sectoren, waaronder de groenbranche.

Campagne
De overhandiging van de petitie is het vervolg op de campagne www.bouwnouop.nl die de initiatiefnemers in juni van dit jaar lanceerden. Hiermee willen de samenwerkende organisaties in de bouw benadrukken dat de crisis in de sector iedereen raakt. Via de campagnesite hebben inmiddels duizenden Nederlanders steun aan de actie gegeven.

vhg_branchevereniging