Lage btw belangrijke prikkel voor vergroening particuliere buitenruimte

Branchevereniging VHG heeft in een brief aan alle fracties in de Tweede Kamer en aan de staatssecretarissen Dijksma (Economische Zaken) en Wiebes (Financiën) gepleit voor handhaving van het lage btw-tarief op hoveniersdiensten. Enige weken geleden maakte de staatssecretaris van Financiën bekend dat de tijdelijke lage btw op hoveniersdiensten per 1 juli 2015 eindigt. VHG vraagt de politici namens de ondernemers in het groen om het pleidooi in beraad te nemen, omdat met de lage btw duurzaamheidsdoelstellingen kunnen worden gerealiseerd.

Met de lage btw kan volgens VHG een krachtige impuls worden gegeven aan de vergroening en verduurzaming van particuliere tuinen. Tegelijkertijd zijn hiermee maatschappelijke doelstellingen op het gebied van leefklimaat, biodiversiteit en gezondheid te realiseren. De groenbranche kan hierbij helpen, bijvoorbeeld met het concept De Levende Tuin. De lage btw zou een goede prikkel zijn die groene tuinen in stand houdt en de verduurzaming bij aanleg en renovatie ondersteunt.

Positief effect

De tijdelijke lage btw is voor de hoveniers- en groenvoorzieners een welkome steun in de rug geweest om de economische crisis door te komen. Het bleek een geweldig instrument om de investeringen in de aanleg en het onderhoud van particuliere tuinen te stimuleren. Dat heeft bijgedragen aan de continuïteit van de bedrijven en ook gezorgd voor behoud van de werkgelegenheid.

Nieuw perspectief

De groenbranche heeft de tijdelijke btw-verlaging ook aangegrepen om nieuwe perspectieven op het gebied van verduurzaming te ontwikkelen. In samenwerking met de overheid en tal van maatschappelijke organisaties zijn diverse initiatieven en concrete handvatten uitgewerkt om groen en duurzaamheid een tastbare invulling te geven. Zo ontwikkelde VHG het concept De Levende Tuin, dat inmiddels ook door de overheid is omarmd. Er is een greendeal afgesloten om werk te maken van het verduurzamen van de openbare buitenruimte. Het concept is ook ingebracht in het Manifest van de Klimaatbestendige Stad, een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De Europese Commissie heeft het concept bovendien opgenomen als showcase in het startdocument van het nieuwe programma ‘Nature Based Solutions in Renaturing the Cities’.

Lees hier de volledige brief aan de staatssecretarissen en als voorbeeld de brief aan de Tweede Kamerfractie van de VVD.

Bron: vhg.org