Biodiversiteit heeft prioriteit

De Bredase wethouder Paul de Beer geeft in het Wilhelminapark het startschot voor een grootschalige, meerjarige bollenaanplant in de gemeente. De Beer plant bijvriendelijke bloembollen in de vorm van een vliegende bij, het logo van het Bredaas Bijenhouders Collectief. Nieuwe beplanting langs singels en in woonwijken is een van de manieren waarop de biodiversiteit in de stad verbeterd wordt. De nectarrijke bollen bloeien van februari tot en met mei, een periode waarin er relatief weinig voedsel voor bijen beschikbaar is. Anton Lips, Elementmanager Groen van Breda: “Wij hechten veel belang aan biodiversiteit in de wijken. Ecologisch beheer, de herintroductie van vaste planten en het planten van kruidenmengsels en bloembollen zijn daarbij essentieel. Dit najaar planten wij in verschillende wijken zo’n 1.250 m2 voorjaarsbloeiende bollen.” In totaal beheert de gemeente Breda ruim 1.100 hectare openbaar groen.

Ecologische bloemenweiden

Tuin- en landschapsarchitect Carien van Boxtel is namens JUB Holland verantwoordelijk voor het ontwerp van de bollenaanplant. Van Boxtel: “De bloeiende bloembollen zorgen voor natuurlijke en romantische bloemenweiden. Het vormt in het voorjaar een ecologisch lint van lentebloemen in de binnenstad. Elke wijk krijgt daarbij een eigen identiteit en kleurthema bijvoorbeeld koninklijk blauw, royaal rood of een gouden gloed.” De Bredase bloemenweiden bloeien vanaf januari zo’n 14 weken non-stop.

Nectar

Het bollenmengsel dat in Breda geplant wordt, is door leverancier JUB Holland, winnaar van de Tuinbouw Ondernemersprijs 2017, samen met de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV) samengesteld. Robbert Uittenbogaard: “Behalve sierwaarde hebben we daarbij ook gelet op soorten die een hoge nectarproductie hebben. Nectar en stuifmeel zijn essentieel voedsel voor bijen. Het betreft laagbloeiende soorten zoals krokus, sneeuwroem, botanische tulpen en sieruien met een gespreide bloeitijd, van februari tot en met juni. De mix is zeer geschikt om in het openbaar groen toe te passen, maar is ook perfect om in particuliere tuinen te planten.” De verwilderingsbollen komen elk voorjaar opnieuw tot bloei.

Bijen

Bijen spelen een sleutelrol in de ontwikkeling en instandhouding van een goede biodiversiteit. Zonder een gezonde populatie hommels, honingbijen en wilde bijen kunnen tuinders geen vruchten en groenten produceren. Bestuivende insecten zijn een onmisbare schakel in de voedselketen voor mens en dier. Aat Rietveld, ambassadeur biodiversiteit van de NBV: “De bij is op de koe en het varken na het belangrijkste landbouwhuisdier. Bijen dragen voor 3,4 miljard euro bij aan de productie van land- en tuinbouwgewassen. Ook in de natuur spelen ze een essentiële rol. Bestuiving levert zaden en bessen op die gegeten worden door vogels.”

Plantactie

Lips: “De gemeente Breda betrekt haar bewoners graag bij ons ecologisch groenbeheer. Men kan zelf groen onderhouden. Het planten van bloembollen in het openbaar groen bevordert tevens een betrokkenheid bij de buurt. Ook met kinderen is dat een leuke vorm van natuureducatie.” Op zaterdag 23 september organiseren GroenRijk-tuincentra de landelijke actie ‘Tegel eruit, bloembol erin’. Iedereen die dan een tuintegel inlevert krijgt een gratis zakje met 40 bloembollen mee naar huis, de zogenoemde ‘blije bijen mix’. GroenRijk Prinsenbeek doet aan deze bijzondere actie mee, zodat inwoners van Breda ook op eenvoudige wijze een positieve bijdrage kunnen leveren aan de biodiversiteit in het voorjaar.