Dit is de oproep van hovenier en groencoach F.M.Vos uit Hardenberg. In het verleden stond naast dit achterpad een bomenrij die alles groen maakte. De school werd afgebroken en alle bomen gerooid. Groenbeleid staat bij de overheid vaak op de laagste prioriteit.

4211457
CoachFMVos bij het groene achterpad in de Kruserbrink

De heer F.M.Vos heeft zelf initiatief genomen om zowel gemeente als woningstichting aan te spreken, maar wil het daarbij niet laten. Hij heeft het achterpad in de Kruserbrink voorzien van plantenbakken die tien maanden lang in bloei staan. Andere bewoners gaan automatisch juist daar staan om een praatje te maken. Mensen die honden uitlaten, lopen juist daar langs. Kinderen spelen op straat waar de bloemen bloeien. Ook de voorkant van zijn huurwoning is één en al groen en kleur. Krantenbezorgers laten juist daar hun fiets staan om in de buurt folders en kranten rond te brengen. Voorbijgangers stoppen om te kijken naar de bloemen in de bakken en potten. ‘Wat een boel bramen!’; ‘ Kijk eens, wat voor bloem is dat?’; ‘Nou, ik zou hier best willen wonen hoor!’

4546779_orig

Coach F.M.Vos roept de politieke partijen op van de verscheidene gemeenten om samen te bespreken in de gemeenteraden hoe de openbare ruimte weer in het bezit van de bewoners kan komen. Door bewoners een deel van ‘het kleingroen’ te laten onderhouden, verbetert ook het toezicht op straat. Mensen gaan een praatje maken met elkaar. Hieruit verbeteren ook de onderlinge verhoudingen van de buren. Men gaat elkaar helpen met klussen en komt vaker bij elkaar over de vloer. Omdat men elkaar kent, doet men gauwer een beroep op elkaar. Men gaat wederdiensten uitwisselen. Ouderen passen even op de kinderen, jongeren helpen de ouderen om een boodschap te doen als ze toch gaan winkelen. Omdat de algemene ruimte nu van de bewoners is, haalt men zwerfvuil zelf weg. Overlast van jongeren wordt verandert in het betrekken van de jongeren bij de buurt. Jongeren voelen zich betrokken bij de buurt en willen zich inzetten. De hele buurt wordt weer leuk. Er zijn minder vernielingen, minder burenruzies, betere gezondheid en er ontstaan zelfs nieuwe liefdes tussen alleenstaanden. Gehandicapten, ouderen, huisvrouwen en kinderen kunnen deel uitmaken van de plaatselijke B.A.T. (Bewoners Actie Team)

5598019_orig

Degenen die dit ook willen in hun buurt, kunnen dit aangeven bij de woningstichtingen, de kerkbesturen, wijkverenigingen en bij plaatselijk belang. Overheid en wijkverenigingen kunnen dan samen met de burgers dit ontwikkelen. Daarnaast wijst dhr. F.M.Vos erop dat dit soort initiatieven veel geld kan besparen omdat overlast vermindert, gezondheid verbetert, plantsoenendiensten minder werk hebben in dorp en stad.  Er zijn meer inkomsten door toerisme omdat de stad en het dorp aantrekkelijker wordt voor winkelend publiek, toeristen en natuurlijk voor de eigen burgers.
“Onze stad of ons dorp behoort de burgers toe, niet de overheid! Als je moeten wachten totdat de politiek of de ambtenarij dit soort initiatieven neemt, kun je lang wachten! De overheid staat in dienst van de burgers, niet andersom. Burgers mogen initiatief nemen en mogen de politiek, de woningstichting, de kerk, het schoolbestuur, plaatselijk belang en wijkbestuur aanspreken. De plaatselijke overheid reageert op goede initiatieven vanuit de burgerij en kan dan fasciliterend optreden om coaching bijeenkomsten te organiseren voor wijkverenigingen, plaatselijk belang, kerk en woning stichtingen zodat deze partijen  zogenaamde ‘Bewoners Actie Teams’ gaan opzetten om klein groen in dorp of stad te laten verzorgen door burgers.”
Coach F.M.Vos heeft iets dergelijks in de Amsterdamse Transvaalbuurt opgezet. Het Krugerplein was onveilig door drugs en straatgokken. Er was een bijeenkomst waar woningstichtingen, deelraad, buurtverenigingen en burgers hun inbreng konden geven. De heer F.M.Vos die toen een opleiding tot coach in Lutten volgde, riep alle partijen op om de handen ineen te slaan en het Krugerplein weer terug te pakken. Door gezamenlijk op te treden, geveltuinen aan te leggen, pleinen in Amsterdam Oost opnieuw in te richten, buurtfeesten te organiseren, kinderfeesten te houden, moestuinen aan te leggen in het openbaar groen, is in enkele jaren de hele buurt tot bloei gekomen.

1244073_orig

Ook maakte F.M.Vos deel uit van het team dat het Wibautplantsoen wilde redden. De Parooldriehoek kreeg een nieuwe bestemming en het wibautplantsoen werd aangevuld met een bijzonder kunstproject van schaduw met lichtspel in de fietstunnel onder het spoor. Nu lopen de schaduwen van olifanten, leeuwen en antilopen door de fietstunnel over de lichtbakken.
Als coach en als hovenier roept dhr. Vos iedereen op om even dieper na te denken en de handen ineen te slaan om niet achter te blijven bij wat in andere steden normaal is. Hardenberg heeft nu de twijfelachtige eer om het lelijkste gebouw van Nederland te hebben. Sommigen zijn daar zelfs trots op. Weinigen herinneren zich meer dat dit gebouw ooit het meest milieubewuste gemeentehuis was. Laten we weer trots op onze stad of dorp worden. Men is enthousiast als men Hardenberg binnenkomt, maar nadat ze het centrum hebben gezien, hoor je ze niet meer. Middelmaat.  Betaald parkeren. Lege winkels. Bij het ongeluk met de Arriva trein, weinig gewonden omdat niemand in de trein zat naar onze regio. Weinig werk, eenmalige toeristen of ze blijven op de camping zitten.  Een mooie stad,  een mooi dorp levert werk op. Dan komen ook vijftig plussers weer aan het werk, winkels gaan niet failliet, toeristen komen terug, bedrijven gaan zich vestigen en zitten de treinen weer vol. Bomen planten, moestuinen aanleggen, plantenbakken met bloemen, geveltuinen tegen gebouwen, bloemperken rondom bomen, hangmanden aan lantarenpalen en met klimop begroeide blinde muren.
Coach F.M.Vos kan burgers en overheden helpen om hun stad, dorp of eigen tuin mooi te maken. Gewóón doen? NEE!Gewoon doén! Dat moet het credo van Hardenberg en Vechtdal worden. Samen!
Coachfmvos.weebly.com