Na een drietal onderhandelingsdagen voor de cao voor het Hoveniersbedrijf in Nederland hebben branchevereniging VHG, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen op 1 mei 2013 in goed overleg besloten om de huidige cao tijdelijk te verlengen. Geconstateerd is dat meer tijd nodig is voor de uitwerking van diverse voorstellen. Door middel van de afspraak voor verlenging van de huidige cao, voorkomen partijen een cao-loze periode en onduidelijkheid in de sector.

De partijen hebben afgesproken de huidige cao met beperkte wijzigingen te verlengen tot 1 januari 2014. Verlenging van de huidige cao betekent feitelijk dat deze met 2 aanpassingen wordt voortgezet. Ten eerste is een verhoging van de lonen per 1 juli 2013 met 0,3% afgesproken.

Daarnaast is afgesproken dat het jaarlijks gereserveerde levensfasebudget van 0,2%, dat is opgebouwd vanaf 1 juli 2009 tot en met december 2013 in december 2013 aan de werknemer bruto moet worden uitgekeerd. Partijen zullen binnenkort duidelijk communiceren richting werkgevers en werknemers hoe deze uitbetaling dient te worden vormgegeven.

Het overleg voor een nieuwe cao vanaf 2014 is al gepland voor 18 juni. De voortgang is daarmee gegarandeerd.

bron: VHG, 03/05/13