Gezocht: Docent Groene sector

Over de functie

Geloof jij dat je de groene sector niet kunt leren uit een boek, maar moet ondervinden in de praktijk? Voor scholen in het beroepsonderwijs ben ik op zoek naar docenten met een achtergrond in de deze sector. Denk bijvoorbeeld aan docent plantenkunde, dierenverzorging of veehouderij. 
Jij kan met de juiste zorg en aandacht elke leerling in bloei zetten. Je laat leerlingen echt kennismaken met de praktijk. Zo neem je ze mee naar een veehouderij, of brengt de planten naar het klaslokaal. 
Binnen het MBO krijg je veel vrijheden om zelf je lessen in te richten. Jij stemt jouw lesstof zo goed mogelijk af op het werkveld, want uiteindelijk leidt jij jouw leerlingen op tot vakmensen. 

Graag kom ik met je in contact om te praten over de mogelijkheden.

Functie eisen

– Lesbevoegdheid, bijvoorbeeld behaald aan de STOAS
– Beschikbaar tussen de 8 en de 40 uur voor het komende schooljaar

 

Meer informatie, zie: Maandag.

Eerste Limburgse vluchtelingen met verblijfsvergunning behalen MBO Entree-diploma Groenvoorziening

Zes trotse diplomabezitters werden afgelopen week gefeliciteerd door de directie van Noord-Limburgs Groen, de directeur van CITAVERDE Bedrijfsopleidingen, de projectleider van Greenport Venlo en de werkcoaches van de betrokken gemeenten. Tussen alle geslaagden in de regio vallen deze vluchtelingen met een legale verblijfsstatus op, omdat zij al tijdens hun inburgeringsproces erin zijn geslaagd een Nederlands MBO-diploma te halen. Hiermee worden hun kansen op een succesvol bestaan in Nederland vergroot. Alle zes gediplomeerden hebben inmiddels een baan bij Noord-Limburgs Groen; een organisatie van BTL Realisatie, Jonkers Hoveniers en Herman Vaessen.

Na de Floriade

Sinds de Floriade wordt het Brightlands Campusterrein in de Greenport Venlo door de inspanningen van de regio gemeenten, CITAVERDE Bedrijfsopleidingen en Noord-Limburgs Groen gebruikt als werk- en leeromgeving. Ondertussen hebben, na de Floriade, meer dan 100 deelnemers hun weg naar een betaalde baan via een vergelijkbaar werk- en leertraject gevonden. Afgelopen jaar is de eerste groep van vluchtelingen met verblijfsvergunning op het Brightlands Campusterrein gestart met de deeltijd MBO-opleiding Groenvoorziening bij leerbedrijf Noord-Limburgs Groen. 

Werk- en leertraject

CITAVERDE College verzorgde 1 dag in de week een bedrijfsgerichte opleidingsdag op het Brightlands Campusterrein. De overige dagen werd gewerkt onder aansturing van medewerkers van Noord-Limburgs Groen. Tijdens dergelijke werk- en leertrajecten staat het ervaringsleren centraal. Werknemersvaardigheden (onder meer instructies opvolgen en arbeidsritme opbouwen) en vakvaardigheden (waaronder veilig werken met machines) vormen de rode draad in het traject.  

Brightlands Campusterrein behouden voor toekomst

Onderwijs, ondernemers en overheid hebben de afgelopen jaren samen de krachten gebundeld om werkzoekenden in de regio op basis van baanopeningen klaar te stomen voor de agro- en logistieke sectoren. Door werkinzet en stage wordt tevens een bijdrage geleverd aan het onderhoud van het Brightlands Campusterrein. De kwaliteit kan hierdoor naar een hoger niveau worden gebracht en het bedrijventerrein kan worden behouden voor de regio Venlo en de parkachtige omgeving kan worden opengesteld voor burgers. 

Bron: BTL

Branchevereniging VHG reikt eerste Excellentie-certificaten uit

Branchevereniging VHG heeft op dinsdag 11 juli de eerste Excellentie-certificaten uitgereikt. Dat gebeurde op AOC Oost in Almelo. 21 BOL-studenten ontvingen dit certificaat uit handen van VHG-directeur Egbert Roozen en Paul Duijsings, lid College van Bestuur van AOC-Oost, voor het volgen van gastlessen bij groenbedrijven in de regio. De gastlessen maken deel uit van het VHG-programma ‘Excellente scholen – excellente leerbedrijven’.

Excellentie-certificaten

Het programma ‘Excellente scholen – excellente leerbedrijven’ is door VHG ontwikkeld om de kwaliteit van het groene mbo te verbeteren door de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven te verdiepen en inhoud te geven. Samen kijken de partijen naar de inhoud en de uitvoering van het lesprogramma en geven daar invulling aan. Mbo-docenten lopen stage binnen de deelnemende bedrijven en de bedrijven verzorgen gastlessen, excursies en/of doe-activiteiten binnen hun specialisme.

Grote interesse

De gastlessen zijn door de deelnemers zeer enthousiast ontvangen. Zo volgden ze gastlessen over onder andere natuurlijk spelen, zwemvijvers, daktuinen, klanten en bestekken. Voor leerlingen met bijzondere interesse in een bepaald onderwerp, verzorgden De Tuinen van Geerdink (Natuurlijk spelen), Farwick Groenspecialisten (Natuurbaden/ Zwemvijvers), Rob Kemperink Hoveniers (Particulier hovenierswerk),  Koninklijke Ginkel Groep (Daktuinen) en Donkergroen BV(Klanten en bestekken) een extra verdiepende gastles.

Nauwe samenwerking

Het programma draait op dit moment op vier scholen en wordt nog uitgebreid met twee extra scholen. Achtergrond van het project is de beleidsnotitie ‘Mooi onderwijs maak je samen’ die VHG in 2016 presenteerde. Hierin pleit de branchevereniging voor maximale samenwerking met onderwijsinstellingen om zo inhoudelijk goed en aantrekkelijk onderwijs te bieden. “In Almelo verloopt dit op een uitstekende manier”, aldus VHG-directeur Egbert Roozen. “Onderwijs en bedrijfsleven werken nauw samen aan mooi en inhoudelijk sterk beroepsonderwijs.”

Verhoging instroom

Vanaf het schooljaar 2017-2018 wordt ook het vmbo in Almelo in dit project betrokken. Bedrijven zullen samen met vmbo-docenten onderdelen uit het lesprogramma verzorgen om zo aan de leerlingen te laten zien hoe veelzijdig het hoveniers- en groenvoorzieningsvak is. Dit moet leiden tot een verhoogde instroom in het groene mbo en uiteindelijk in de sector.

Bron: VHG