Vivisol_minigran_25kgWilt u een betere plantengroei en wortelontwikkeling? In volle grond of in pot? Dan is een goede bodemkwaliteit en een divers bodemleven van groot belang! Om dit te stimuleren heeft DCM de organische bodemverbeteraar DCM VIVISOL® ontwikkeld. DCM VIVISOL® bevat een hoog gehalte aan zowel stabiele als snel afbreekbare organische stof (60 % OS) en verrijkt de bodem met humus, waardoor zowel de fysische als biologische bodemvruchtbaarheid verbetert. Samen met de extra Bacillus sp. (oa. Bacillus amyloliquefaciens, 106 CFU/gram) zorgt dit voor een rijk bodemleven en een optimale gezondheidstoestand van de bodem. Sterkere planten met een betere groei en kwaliteit zijn het resultaat. Plantenwortels worden gestimuleerd doordat bodemfosfor vrij en opneembaar gemaakt wordt.  De meerwaarde voor talrijke gewassen is bewezen in wetenschappelijk onderzoek!

DCM VIVISOL® wordt aangeboden in korrel en de unieke MINIGRAN® TECHNOLOGY (een zeer fijn microgranulaat). Hierdoor is een homogene inmenging mogelijk in RHP potgronden en is DCM VIVISOL® toepasbaar in diverse sectoren en teelten.

Onlangs is door DLV een proef opgezet met het inmengen van DCM VIVISOL® in de potgrond.

In juli zijn de resultaten van de proef bekend. Het versgewicht aan bloemen en gewas bij:

  • 2 kg DCM VIVISOL®, bloem 320gr en gewas 870gr
  • 1 kg DCM VIVISOL®, bloem 280gr en gewas 760 gr
  • De referentie, bloem 260gr en gewas 720gr

Tevens is er weer aanwezigheid van bladzieken geconstateerd. Bij referentie was dit hoog, bij 1 kg matig en bij 2 kg licht. De wortelontwikkeling was bij 2 kg het beste en bij de 1 iets minder en de referentie het laagst.

Foto’s van het gewas:

Referentie
referentie
2kg DCM VIVISOL®
2kg_dcm_vivisol

Meer info: www.dcm-info.nl