Dit jaar gaat DCM met de lancering van de meststof DCM Xtra-MIX® 1 opnieuw een stap verder. Deze unieke meststof voor boomkwekerij volle grond bevat een combinatie van zowel organische als minerale grondstoffen (waaronder methyleenureum). Planten worden gedurende een periode van 4 tot 5 maanden continu en gelijkmatig gevoed, waardoor één bemesting per teeltseizoen voor de meeste teelten voldoende is. Bovendien stimuleert DCM Xtra-MIX® 1 de ontwikkeling van een rijk en gevarieerd bodemleven en zorgt deze meststof voor een goed bodemevenwicht.

DCM Xtra-MIX® 1 wordt aangeboden in MINIGRAN® TECHNOLOGY. In tegenstelling tot blends (meststoffenmengsels) bevat elk korreltje dezelfde verhouding voedingselementen. Door hun kleine afmetingen kunnen ze ook toegepast worden in rij- en precisiebemesting. Hierdoor komt de voeding terecht daar waar de plant het nodig heeft en kan een lagere dosering per ha toegepast worden.

Dosis: 300-600 kg/ha, toegepast in rijbemesting. DCM Xtra-MIX® 1  (NPK 16-3-8) is verkrijgbaar in MINIGRAN® TECHNOLOGY in zakken van 25 kg.

DCM Xtra-MIX® 1: Organisch-minerale meststof met extra lange gecontroleerde werking

Meer info: 071 401 8844 – info@dcmnederland.com –  www.dcm-info.nl