De Groene Stad zal van 26 tot en met 29 augustus met een stand aanwezig zijn op Plantarium in Boskoop. In de stand komt de boodschap tot uitdrukking dat groen niet alleen decoratie meer is, maar bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving, de biodiversiteit en de gezondheid van mensen.

In opdracht van iVerde, het samenwerkingsverband van de groene sector in Nederland dat De Groene Stad mogelijk maakt, is naar een ontwerp van tuinarchitect Anet Scholma van Buro Mien Ruys een aantrekkelijke groene omgeving gecreëerd volgens het concept ‘Zorgeloos Groen’. Het ontwerp is een voorbeeld voor gemeenten die de maatschappelijke voordelen van groen in de bebouwde omgeving onderkennen en tegelijk op de kosten moeten letten.

Van grijs naar groen

De Groene Stad-inzending vormt de verbinding tussen Hal 1 en Hal 2 van Plantarium. Bezoekers van De Groene Stad-hal zullen foto’s van een plek in de stad zien: één waarop alles grijs en versteend is en op de ander zien we dezelfde locatie, maar dan groen ingericht. Het laat een wereld van verschil zien. In de stand is onder andere het pamflet ‘De Groene Stad’ verkrijgbaar.

Gedachtegoed De Groene Stad

Het gedachtegoed van De Groene Stad wordt sinds 2013 voortgezet en uitgebouwd door de stichting iVerde (Anthos, Branchevereniging VHG, ZLTO). Er is een nieuwe website gelanceerd, een nieuw logo ontwikkeld en geïnvesteerd in de aanwezigheid op social media. Ook internationaal wordt de Green City filosofie verspreid door middel van deelnames aan congressen, lezingen en symposia. Door de deelname aan Plantarium wordt de groene boodschap verder verspreid naar de sector, beleidsmakers en andere geïnteresseerden. iVerde voert daarnaast in samenwerking met Flora Holland de Groene Agenda uit, waarin aan de hand van wetenschappelijk onderzoek nieuwe innovaties met groen worden ondersteund.

Bron: www.degroenestad.nl