De Groenkeur-beoordelingsrichtlijn ‘Duurzame boomkwekerijproducten’ wordt volgens planning half februari 2014 gepubliceerd. Vanaf dat moment kunnen kwekers zich aanmelden bij een certificatie-instelling voor het behalen van dit Groenkeur-certificaat. De eerste producten met het Groenkeur-boomkwekerijcertificaat komen daardoor al in het voorjaar van 2014 op de markt.

De Groenkeur-beoordelingsrichtlijn ‘Duurzame boomkwekerijproducten’ is nagenoeg gereed voor gebruik. In de eerste week van januari boog de Technische Commissie van Groenkeur zich over het concept. Na verwerking van de nog resterende opmerkingen ligt er een schema met een praktische opzet, dat goed aansluit bij de praktijk. In de Technische Commissie worden kwekers en certificatie-instellingen vertegenwoordigd. Groenkeur wil met dit certificaat een nog belangrijker rol spelen in de ‘groene afzetketen’. Het Groenkeur-certificaat wordt medio februari 2014 gepubliceerd.

Groenkeur ontwikkelde dit boomkwekerijcertificaat samen met de Vereniging Duurzame Boomkwekers Nederland. Het productcertificaat is gebaseerd op de criteria voor Duurzaam Inkopen van de overheid en richt zich daarmee op voorlopers op het gebied van milieu en sociale omstandigheden. Daarnaast speelt de traceerbaarheid van producten een belangrijke rol. Het schema is geschikt voor afzet naar bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben op nationale- en internationale markten.

bron: Stichting Groenkeur