Uitnodiging voor alle leden van VHG Zuid-Holland
Extra bijeenkomst dinsdag 8 december 2015

“ Andre Kuipers en Naktuinbouw gaan als een raket”

Beste leden van VHG Zuid-Holland,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor een extra bijeenkomst van VHG Zuid-Holland op 8 december aanstaande vanaf 14.30 uur bij Naktuinbouw te Roelofarendsveen. Let op!! We starten wat vroeger i.v.m. een rondgang door de kassen van Naktuinbouw. De bijeenkomst bestaat uit een zeer boeiend middag- en avondprogramma. Een vroege aanmelding is zeker aan te bevelen, er is plaats voor 100 deelnemers.

Programma

  • 14.30 uur Inloop/ ontvangst
  • 15.00 uur Presentatie Naktuinbouw, toelichting kwekersrechtonderzoek
  • 15.45 uur Rondleiding door de kassen
  • 16.30 uur Toelichting keuringsystemen
  • 17.30 uur Diner
  • 18.30 uur André Kuipers, ambassadeur van de aarde
  • 20.30 uur Borrelen/ netwerken

Naktuinbouw

Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw – Naktuinbouw – bevordert en bewaakt de kwaliteit van producten, processen en ketens in de tuinbouw. De nadruk ligt op teeltmateriaal, zowel nationaal als internationaal. De afdelingen Keuringen, Laboratoria en Rassenonderzoek van Naktuinbouw voeren de hoofdactiviteiten uit.

Naktuinbouw beoordeelt teeltmateriaal op onafhankelijke, deskundige, transparante en efficiënte wijze, met gebruikmaking van hoogwaardige kennis, methoden en technologie. Naktuinbouw deelt de daaruit en daarmee opgebouwde kennis actief met partners die onze visie onderschrijven.
De missie van Naktuinbouw is dat elke tuinbouwondernemer, waar dan ook in de wereld toegang moet hebben tot goed, gezond en betrouwbaar uitgangsmateriaal van geschikte rassen.

Andre Kuipers- duurzaamheid

Andre Kuipers, astronaut en ambassadeur van de aarde zal een interactieve lezing verzorgen voor de ambassadeurs van het “groen” op aarde. Onder begeleiding van unieke beelden vanuit de ruimte neemt Andre Kuipers ons mee in de mondiale uitdagingen waar wij met zijn allen voor komen te staan. Klimaatveranderingen, ontbossing, erosie en de gevolgen van verstedelijking. Vanuit de ruimte is goed te zien dat wij wonen op een kleine bol in een groot donker heelal; de aarde is in feite zelf een “ruimteschip” met beperkte voorraden. Nieuwe technologieën – van recycling tot aardobservatie door satellieten- zijn noodzakelijk voor een goede toekomst.

Locatie
Naktuinbouw
Sotaweg 22, 2371 GD Roelofarendsveen
Route: http://naktuinbouw.nl/service/route

Aanmelden

Wij hopen als bestuur u voor deze inspirerende avond te mogen begroeten op 8 december 2015. Aarzel niet en meld je tijdig aan via website van VHG. Er kunnen maximaal 2 personen per bedrijf deelnemen.
Om onze activiteiten van de VHG beter bekend te maken bij niet lid bedrijven, vraagt het bestuur alle leden een niet lid uit te nodigen en mee te brengen naar de kennisbijeenkomsten.

Met vriendelijke groeten en tot 8 december,

Het bestuur VHG Zuid-Holland en de Studieclub Zuid-Holland