De laatste weken krijgen we nog geregeld engerlingen opgestuurd van diverse sportveld-beheerders, hoveniers en particulieren. Schade door vogels brengt de aanwezigheid van deze schadelijke beestjes vaak aan het licht. Bij graven in beschadigde velden of tuinen troffen we afgelopen week de engerlingen van bovenstaande foto aan.

Verschillend levensstadium

Rechts een volgroeide rozenkeverengerling, helemaal wit. Het witte achterlijf geeft aan dat dit insect z’n darminhoud geloosd heeft en klaar is om dieper weg te kruipen en na de winter te gaan verpoppen.
Links een engerling waarvan de darminhoud in het grijze achterlijf nog wel te zien is. Determinatie wees uit dat dit een engerling van de Sallandkever is. Sallandkevers vliegen lang door in het najaar, dus zetten deze nog laat eieren af. Daarom zien we hiervan in het late najaar nog jonge engerlingen.

Bestrijding wordt lastig

Bestrijding met nematoden wordt lastiger door de lagere (bodem)temperaturen. Neem bij waarneming van jonge engerlingen daarom contact met ons op voor een maatwerk-advies.