Afgelopen maanden zijn de eisen vanuit het ministerie een stuk strenger geworden voor het halen van een spuitlicentie. Veel onderwijsinstellingen hebben op basis hiervan de examens aangepast en meerdere examenmomenten ingebouwd. Iedere examenkandidaat zal na het behalen van het theorie-examen nog een keer terug moeten komen voor het praktijkonderdeel.

Terra trainingen heeft naar aanleiding van deze strengere eisen een volledig nieuw examen ontwikkeld. Hierbij is het ons gelukt om alle eisen die gesteld worden aan theorie en praktijk op één examenmoment te toetsen. Alle cursussen spuitlicentie zullen vanaf dit moment allemaal op deze nieuwe manier geëxamineerd worden.

spuitlicentie_2

Bron: Gastschrijver – Mark Houtkamp