In het kader van het thema “Show it!” geeft Plantarium tijdens de 34e editie alvast een doorkijk naar de nieuwe toekomstige lay-out van de beurs in 2017. Op circa 3.000 m² extra beursoppervlakte wordt een nieuwe presentatie getoond die sfeer, beleving en inspiratie uitstraalt. Daarnaast komen er op de huidige beursvloer ruimtes voor de doelgroepen boomkwekerij, bloemisterij, openbaar groen en techniek. Plantarium 2016 wordt gehouden van 24 t/m 27 augustus 2016.

“Actief met Groen.”

Op uitnodiging van Plantarium hebben een 15-tal mensen met elkaar nagedacht over een nieuw programma “Actief met Groen”. Het idee is om tijdens Plantarium een jaarlijks interessante ontmoetingsplaats te creëren voor branchegenoten én niet-branchegenoten met passie voor groen. “Actief met Groen” wordt hiervoor hét informatie- en inspiratiepunt. De komende maanden worden de ideeën uit de brainstromsessie verwerkt en omgezet naar een plan van aanpak.

Sortiment

Tevens wordt, in samenspraak met de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC), in de programmering voor de komende editie aandacht gegeven aan “sortiment”.

Namens de KVBC neemt bestuurslid Lendert de Vos met de organisatie van Plantarium het initiatief om te komen tot een programma waar kwekers, agenten en veredelaars elkaar kunnen treffen.

Ticket2Boskoop

Dankzij de samenwerking met partners als Groen-Direkt Boskoop vonden in 2015 ruim 17.000 bezoekers de weg naar de beurzen in Boskoop. Reden genoeg om het succesvolle uitnodigingsbeleid van vorig jaar te continueren. Met de uitbreiding in beursoppervlakte en het verbreden van het programma, waarbij de beurzen nog aantrekkelijker worden voor bezoekers én standhouders, mikt de organisatie op 20.000 bezoekers.

Inschrijven

De voorinschrijving op de 34e editie is voorspoedig verlopen, 75% van de beschikbare standruimte is reeds gereserveerd. Een 10-tal nieuwe deelnemers, waaronder enkele kwekers, handelshuizen en toeleveranciers, worden welkom geheten. Bedrijven die zich voor 1 april a.s. via www.plantarium.nl aanmelden worden zeker geplaatst. Na 1 april is plaatsing op volgorde van inschrijving.