Per 1 januari 2014 is de heer ir. Frans Pladdet als senior beleidsmedewerker bij Stichting Groenkeur in dienst getreden.

De heer Pladdet volgt de heer Joop de Vries op en gaat zich vooral bezighouden met het beheer en onderhoud van de verschillende beoordelingsrichtlijnen. De heer Pladdet wordt secretaris van de Colleges van Deskundigen en de verschillende Technische Commissies.

De heer Pladdet is goed bekend met de groensector en heeft de afgelopen jaren veel ervaring en kennis opgedaan met het opstellen en onderhouden van geaccrediteerde beoordelingsrichtlijnen. Deze heeft hij onder meer opgedaan bij Stichting Milieukeur en als lid van het College van deskundigen van MPS. Hij heeft een relevant netwerk om de Groenkeur-schema’s te onderhouden en waar nodig aan te passen aan veranderende marktomstandigheden. Zijn kennis van de groene sector komt hierbij goed van pas.

bron: Stichting Groenkeur