Vele brancheverenigingen aangesloten bij adviescommissie

’s-Hertogenbosch, 21 maart – Zo’n 73% van alle Europeanen woont in steden. In 2050 zal dit percentage ruim 82% zijn. Dat betekent dat er nog ruim 36 miljoen nieuwe stedelingen bijkomen en daarmee o.a. ook de afvalproductie en het aantal verkeersbewegingen. Ruimte wordt schaarser en de leefbaarheid in de stad staat ook onder druk door de klimaatverandering. Korte en hevige regenbuien en het hitte-eilandeffect geven overlast in de steden.

De verenigingen VHG, VVM, netwerk van milieuprofessionals en Stadswerk Nederland zijn de initiatiefnemers van Future Green City 2016. De eerste editie in 2015 vond plaats in het kader van het ‘Jaar van de Ruimte’. Het vakevent trok 2.200 bezoekers, meer dan verwacht, en kreeg een gemiddelde waardering van een 7. Uit de druk bezette theaters bleek de enorme behoefte aan inspiratie en informatie. Meer dan 50% van de bezoekers is betrokken bij concrete investeringen m.b.t. het leefbaar maken, verduurzamen en vergroenen van steden. Future Green City 2016 vindt plaats van 29 november t/m 1 december a.s. in de Brabanthallen ’s-Hertogenbosch en wordt met een hal uitgebreid.

Innovatie, groen en duurzaamheid rode draad aanbod
Op Future Green City 2016 staat een integrale aanpak van het realiseren van de leefbare, toekomstbestendige stad centraal. Met exposanten op het gebied van de bouw, infra, water, milieu en groen. Van solitaire bomen tot groene daken en gevels. Van groene geluidsschermen tot slimme mobiliteitssystemen. Van opvang en hergebruik regenwater tot natuurvriendelijke oevers. Van circulaire economie, duurzame bouwconcepten tot energieneutraal stadsdeel.

Het vakevent kent een mix van inspirerende exposities zoals over innovatieve stadsontwikkeling, productinnovatie en groenconcepten, uiteenlopende voordrachten en een beurs. Op de komende editie zullen ook thema’s als smart city, architectuur, duurzame energie en circulaire economie aandacht krijgen. Future Green City 2016 richt zich op iedereen die vakmatig actief is bij de ontwikkeling en inrichting van de stad.

Future Green City 2016 wordt ondersteund door een brede adviescommissie met vertegenwoordigers van o.a. BNSP, Alterra Wageningen UR, ANTHOS, BNA, Branchevereniging VHG, CAH Vilentum Dronten/Almere, Gemeente Groningen, GPKL, KNW, MKB INFRA, NVRD, NVTL, Platform31, Stadswerk Nederland, Stichting PassiefBouwen, Stichting RIONED, Tuinbranche Nederland, Unie van Waterschappen, VNG, VNR, Vrije Universiteit Amsterdam, VVM, Waterschap Aa en Maas en (Z)LTO.