Het lage btw-tarief voor verbouwing en renovatie in en rond woningen en kantoren, wordt niet verlengd. De regeling loopt tot maart 2014. Dat staat in de Rijksbegroting die op Prinsjesdag bekend is gemaakt.

Diverse belangenbehartigers, waaronder VHG, lobbyen bij het kabinet voor een verlenging van de tijdelijke btw-verlaging voor verbouwingen en renovaties. Minister Blok van Wonen en Rijksdienst schrijft in zijn ontwerp-begroting voor 2014 dat de regeling volgend jaar februari afloopt.

Zelfstandigenaftrek
De versobering van de zelfstandigenaftrek voor zzp’ers voor 2015 gaat nog steeds door. In plaats van 500 miljoen wordt 300 miljoen euro bezuinigd. Het kabinet wil hiermee onderscheid maken tussen ‘echte’ ondernemers en zelfstandigen die semi-werknemer zijn.

Integratieheffing btw
Bouwbedrijven die leegstaande kantoren aanpassen voor verhuur, of voor verkoop gebouwde nieuwbouwwoningen verhuren, moesten tot nu toe een zogenoemde integratieheffing betalen. Deze schaft het kabinet af om de dynamiek op de kantoren- en woonmarkt te stimuleren.

 Lees het hele artikel op de website van Tuin&Landschap.

Klik hier voor een overzicht van alle maatregelen op Prinsjesdag.