Het kabinet heeft nieuwe en alleen voor het groene onderwijs geldende bezuinigingen afgekondigd. Deze bezuinigingen leiden, samen met eerder aangekondigde bezuinigingen en onvoldoende financiering van de groei van het onderwijs, tot structurele ongelijkheid in bekostiging. Ze brengen de innovatie, kwaliteit en continuïteit van de unieke kennisinfrastructuur in de agrofood- en groene ruimte sectoren in gevaar. De AOC’s, Hogescholen en Wageningen Universiteit roepen het kabinet op deze ongelijkheid zo snel mogelijk ongedaan te maken.

De agro- & foodsector, inclusief tuinbouw & uitgangsmaterialen, is met 600.000 werknemers, 96.000 bedrijven en een nog jaarlijks stijgende exportwaarde van meer dan 83 miljard euro per jaar het belangrijkste maakcluster van ons land. Nederland is tweede grootste exporteur van land- en tuinbouwproducten ter wereld.

Over de laatste 10 jaar is het aantal studenten van Wageningen University met 100% gestegen, realiseren de groene Hogescholen ruim 50% nieuwe instroom en kennen de AOC’s een relatief stabiele (MBO) tot licht groeiende (VMBO) populatie. De snelheid waarmee gediplomeerden en afgestudeerden een baan vinden onderstreept de behoefte van de sector aan deze mensen op alle niveaus.

Een ongelijke positie
In deze context moeten alle zeilen worden bijgezet om de groei te ondersteunen. De voor het groene onderwijs geldende financiële spelregels, samen met de eerder aangekondigde bezuinigingen vanaf 2016, leiden echter tot onderbekostiging ten opzichte van OCW-gefinancierd onderwijs. De nieuwe 2% bezuiniging vanaf 1 januari 2015 –als structureel aangekondigd en uitsluitend geldend voor het groene onderwijs– versterkt deze achterstand op alle niveaus.

Wageningen Universiteit is, anders dan de overige universiteiten, gebonden aan een maximale groei van de financiering. Samen met de nieuwe bezuiniging zorgt dit voor een onderbekostiging van 9% vanaf 2015. De groene Hogescholen zien ca. 6% aan innovatie-middelen wegvallen en krijgen daar nu 2% korting bovenop. In het groene MBO ontstaat door eerder beleid al een achterstand van 8%, waar nu nog 2% bijkomt. De korting op het groene VMBO vergroot nog een keer het risico voor de AOC’s.

Oproep aan het kabinet
De onevenredige ingrepen in de bekostiging maken dat het groene onderwijs niet meer alle mensen zal kunnen opleiden waar de samenleving en sector behoefte aan hebben. Dit gaat ten koste van innovatiekracht van de sector. Het groene onderwijs doet daarom een dringend beroep op het kabinet om de ongelijke bekostiging op te heffen.

agriHolland

Via AgriHolland – bron: AOC Raad, de Groene Hogescholen en Wageningen Universiteit, 17/09/14