Op 1 juni 2018 was Groenkeur-bestuurslid Peter Koop één van de medeondertekenaars van de Green Deel groene daken tijdens de Rotterdamse Dakdagen. Stichting Groenkeur verbindt zich hiermee aan het landelijke platform, dat zich als Stichting Uitvoering Green Deal Groene Daken sterk maakt voor het ontginnen van het daklandschap in Nederland voor multifunctioneel gebruik.

Na de intensieve samenwerking door vertegenwoordigers uit gemeenten, waterschappen, kennisinstituten en commerciële partijen binnen twee opeenvolgende Green Deals Groene Daken gaan partijen door binnen de Stichting Uitvoering Green Deal Groene Daken (GDGD). Met de twee nieuwe partners, ijveren inmiddels 36 organisaties samen voor betere belastingsystemen en gebouwlabels. Daarnaast werken zij samen aan innovatie, facts & values en een handreiking voor meer biodiversiteit op daken. De samenwerking binnen de Green Deal Groene Daken wordt zo waardevol bevonden, dat nog eens twee partners zich aanmeldden voor deelname.

Tijdens de kennisdag van de Rotterdamse Dakendagen tekenden Carlisle Construction Materials BV en Stichting Groenkeur de Green Deal en sluiten zij zich aan bij het platform. De ondertekening werd ingeleid door Egbert Roozen, directeur VHG en voorzitter Green Deal Groene Daken tijdens het plenaire deel van de kennisdag.

De Stichting Uitvoering Green Deal Groene Daken
Is een voortzetting van de Green Deal Groene Daken die in 2015 van start ging. Ook na de officiële beëindiging van de Green Deal, is het de intentie van de partijen verder te gaan met het delen van kennis en starten van proefprojecten om de realisatie van daken met groen, wateropvang en hoge ecologische waarden in Nederland te kunnen realiseren. De bijzondere combinatie van samenwerken en kennisdelen tussen deelnemers uit overheid, waterschappen, brancheverenigingen, industrie, ondernemers en kenniscentra, levert een schat aan informatie op, verhoogt het kennisniveau en biedt kansen voor ondernemers. Zo maken we op een verantwoorde wijze Nederland groener, gezonder en weerbaarder tegen het veranderende klimaat. Speerpunten waar de partners aan werken zijn onder andere het vergroenen van belastingen, gebouwlabels en ‘facts en values’. Meer informatie via: www.greendealgroenedaken.nl.

Dakhelden
De kennisdag in Rotterdam sloot feestelijk af met de bekroning van de Green Deal Groene Daken procesbegeleiders Anne-Marie Bor en Carleen Mesters tot ‘Dakhelden 2018’. “Ze denken in netwerken, in hoe je door samenwerken grote stappen kunt zetten, niet alleen in Rotterdam of in Amsterdam, maar in het hele land”, schrijft de jury. “Wat hen drijft is het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen rondom dakbegroeiing en zodoende de toepassing van groene daken op te kunnen schalen.”