Groenkeur publiceert beoordelingsrichtlijnen voor groenprofessionals Op 1 juni 2016 brengt Groenkeur de herziene beoordelingsrichtlijnen uit voor de zakelijke markt. Bovendien heeft de Raad voor Accreditatie de 2016-versies inmiddels ook geaccepteerd. Dit betekent dat de dienstverlening van Groenkeur-ondernemers wordt getoetst aan de internationale regelingen die gelden voor kwaliteit. De nieuwe kwaliteitsnormen voor Boomverzorging, Dak- en Gevelbegroening en Groenvoorziening 2016 bevatten tevens de normen voor ISO 9001:2015. Zij treden per 1 juni 2016 in werking.

groenkeur_richtlijnenDe Groenkeur-beoordelingsrichtlijnen voorzien in de kwaliteitsvraag voor de groene sector. Omgaan met levende materialen vraagt een daarop toegespitst kwaliteitsmanagementsysteem. Elke beoordelingsrichtlijn kent hoogwaardige producteisen.

De kern van de Groenkeur-beoordelingsrichtlijnen blijft een geïntegreerd ISO 9001:2015 systeem met een ‘groene’ plus én met de focus op kwaliteit en vakbekwaamheid. Duurzaamheid krijgt een rol in de nieuwe beoordelingsrichtlijnen. Er is extra aandacht voor de borging van kennis en toepassing van wet- en regelgeving. De vaardigheidseisen zijn uitgebreid met kennis van bestekken en wetgeving. De verplichte checklists komen niet terug in de nieuwe beoordelingsrichtlijnen.

Overgangsregeling

In de periode van 1 juni 2016 tot 1 maart 2017 kunnen deelnemers van Groenkeur kiezen voor een (her)certificatie volgens de beoordelingsrichtlijn 2012 óf volgens de nieuwe richtlijn 2016. Bestaande Certificaten zijn tot uiterlijk 15 september 2018 geldig.

Groenkeur is het leidende en onderscheidende kwaliteitskeurmerk voor hoveniers, groenvoorzieners, boomverzorgers, dak- en gevelbegroeners en duurzame boomkwekerijproducten. Een Groenkeurcertificaat verzekert dat de kwaliteit periodiek wordt gecontroleerd door een onafhankelijke certificatieinstelling. De stichting richt zich hiermee op het verbeteren van het kwaliteitsniveau van ondernemers en het bieden van garanties aan de opdrachtgevers. Dit zijn zowel consumenten als professionele opdrachtgevers. Voor meer informatie bezoekt u: www.groenkeur.nl