De hoveniers- en groenvoorzieningsbranche heeft sinds 1 juli 2016 op basis van een steekproefberekening ruim 400 werknemers uit het zogeheten doelgroepenregister van het UWV in dienst genomen. Hiermee is in korte tijd al ruimschoots voldaan aan de afspraak die de Sociale Partners maakten in de Cao voor het Hoveniersbedrijf 2016-2018 om een bijdrage te leveren aan de participatie van werknemers met een arbeidsbeperking.

In de Cao voor het Hoveniersbedrijf 2016-2018 hebben de Sociale partners (Branchevereniging VHG, FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen) afgesproken om 95 garantiebanen te bieden aan mensen die niet zelfstandig 100% van het wettelijk minimum loon kunnen verdienen. Dit in lijn met het Sociaal Akkoord.

Onderzoek
De cijfers zijn berekend op basis van een steekproef, uitgevoerd door bureau Veldwerk Optimaal onder ruim 400 ondernemers in de branche. Hieruit bleek dat zij 72 werknemers in dienst hebben genomen sinds 1 juli 2016. Op basis van de uitkomsten van deze 0-meting kan worden geconcludeerd dat de populatie van 2.595 werkgevers binnen de sector hoveniers en groenvoorzieners aan totaal 463 werknemers uit het doelgroepenregister én vallende onder de Cao voor het Hoveniersbedrijf vanaf 1 juli 2016 een arbeidsovereenkomst is aangeboden. Meer dan de helft van de kandidaten kreeg een arbeidsovereenkomst van een jaar of langer of voor onbepaalde tijd aangeboden.

Goede begeleiding
Sociale Partners zijn zeer verheugd met de behaalde positieve resultaten. Wel zien zij dat vooral kleinere bedrijven moeite hebben om iemand uit de doelgroep in dienst te nemen. De geïnterviewde ondernemers merken op dat goede begeleiding van deze doelgroep belangrijk is. Er is  teveel regelgeving en de communicatie met het UWV en het WerkgeversServicePunt kan beter. Sociale partners zullen nog onderzoeken of hierover nadere afspraken gemaakt kunnen worden.

De telefonische enquête ‘Werken met mensen met een arbeidsbeperking’ is in opdracht van sociale partners uitgevoerd door Veldwerk Optimaal. Het rapport downloaden (site VHG).

Bron: Branchevereniging VHG