In het kader van het thema “Show It” daagt Plantarium bedrijfsleven en studenten (zowel MBO als HBO) uit om mee te doen aan de prijsvraag “Het Beste Idee van Plantarium 2016”. Tijdens de beursperiode biedt Plantarium een podium om innovaties of ideeën te tonen aan een nationaal en internationaal publiek.

 

Dé sleutelwoorden waar het bij nieuwe ideeën om draait zijn omdenken, out of the box denken. “Het doel van deze prijsvraag is met een vernieuwend idee het bedrijfsleven aan het denken te zetten”, aldus Jos van Lint, beursmanager Plantarium.

 

Beste Idee

Het idee moet enig verband hebben met de hele keten in de sierteeltsector, voor nu of voor in de toekomst. Inzenden kan in vier categorieën: Indoor (retail/presentaties/communicatie/shoppen), Outdoor (landscaping/hovenier), Techniek (automatisering/computerisering/logistiek) en Product (nieuwigheden/teelttechnieken/vermeerdering). Op een speciaal ingericht innovatieplein wordt het idee via een pitch aan het publiek en de vakjury getoond. Bij de pitch kan gebruik worden gemaakt van een prototype en/of een mooie presentatie.

 

Prijs

De ideeën worden op diverse criteria beoordeeld door een vakjury. Publiek en vakjury bepalen tezamen welke inzending de titel “Beste idee Plantarium 2016” mee krijgt. Voor Het Beste Idee dat door studenten wordt ingezonden in een geldprijs van € 1.000,- beschikbaar. Vakgenoten ontvangen een PR-pakket ter waarde van dit bedrag.

 

Inschrijven

Meer informatie over “Het Beste idee van Plantarium” en het aanmeldingsformulier staat op www.plantarium.nl/beste-idee. Belangstellenden kunnen voor meer informatie contact opnemen met Plantarium/BIZZ Communications, Helma van der Louw, telefoon 06 28454955, of email helma@bizzcommunications.nl. De sluitingsdatum voor inschrijven is 1 augustus 2016.

 

Plantarium wordt gehouden van 24 t/m 27 augustus 2016 in het Plantariumgebouw op het Internationaal Trade Centre Boskoop-Hazerswoude. Inschrijven voor de beurs is nog mogelijk via www.plantarium.nl.