Van mei tot oktober 2013 inspecteren de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Waterschappen gezamenlijk bij hoveniers, plaagdierbestrijders en bij gemeenten of zij onkruid en ratten op de voorgeschreven wijze bestrijden. Het gebruik van producten tegen ongewenste plantengroei is aan strenge regels gebonden, net zoals bij de bestrijding van ratten.

Glyfosaat
Bij de onkruidbestrijding richten de inspecties zich vooral op de toepassing van middelen met de werkzame stof glyfosaat. Resten van glyfosaat zijn de afgelopen jaren in hoge concentraties in het oppervlaktewater aangetroffen en vaak afkomstig van onkruidbestrijding op verhardingen. Gebruik van glyfosaat op verhardingen mag alleen onder strikte voorwaarden. Gebruik van niet-toegelaten middelen bij rattenbestrijding en onzorgvuldig gebruik van middelen kan tot milieu- en gezondheidsschade leiden en in toenemende mate tot resistentie bij ratten.

Gezamenlijk optreden
Gemeenten zijn vaak opdrachtgever voor zowel onkruidbestrijding als voor rattenbestrijding. Zij voeren dat zelf uit of laten dat door hoveniers en andere bedrijven doen. De Inspecties en Waterschappen bundelen nu hun capaciteit en kennis en zullen in gecombineerde teams bij bedrijven en gemeenten nagaan of deze over de vereiste certificaten beschikken, de juiste technieken gebruiken en de juiste middelen toepassen. Bij overtredingen zal worden opgetreden. Klik hier voor meer informatie.