De Arbowet wordt per 1 juli 2017 gewijzigd. Door de wijzigingen ontstaat meer aandacht voor preventie en wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers versterkt. Ook de rol van de preventiemedewerker wordt groter en er komt meer aandacht voor beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten. Bent u al voorbereid op de nieuwe wetgeving? Lees meer over de stappen die u kunt ondernemen.

Op 1 juli wijzigt de Arbowet. Als u bent aangesloten bij Colland en/of SAZAS, dan is er al veel voor u geregeld. Het is van belang dat u het basiscontract met uw arbodienst controleert en aanvullende afspraken maakt met uw ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Vanaf 1 juli krijgt de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging namelijk instemmingsrecht bij de benoeming van de preventiemedewerker.

Is uw bedrijf klaar voor de nieuwe Arbowet? Doe de check

Praktische informatie voor werkgevers
Wilt u meer weten over veiligheid en gezondheid op het werk volgens de EU-wetgeving, lees dan de praktische gids voor werkgevers die de Europese Commissie heeft gepubliceerd.

Bron: VHG