Kleuren bepalen voor een groot gedeelte onze tuinbeleving. Het kleurenspectrum bestaat uit  alle kleuren van de regenboog, namelijk; rood – oranje – geel – groen – blauw – en paars. Iedere kleur maakt bepaalde indrukken op het menselijk brein. Zo blijkt de kleur rood  passie en hersenactiviteit te stimuleren, oranje verhoogd impulsiviteit en creativiteit, geel activeert communicatievaardigheden, groen bevordert harmonie en evenwicht, blauw straalt rust en ontspanning uit en paars blijkt motivatie en energie te verhogen. Uit allerlei onderzoeken  is gebleken dat iedere kleur een bepaalde reactie bij ons teweeg zal brengen. De exacte reactie op een kleur wordt door vele factoren bepaald, zoals herkomst, trendinvloeden, smaak, maar ook psychologisch – en biologische reacties spelen hierbij parten.

kleuren bepalenBij het inrichten van tuinen is het dan ook van essentieel belang om bij het opstellen van een beplantingsplan, rekening te houden met de kleurinvloeden op personen. De zuiverheid van een kleur wordt uiteraard bepaald door de daadwerkelijke aanwezige lichtintensiteit. Met warme kleuren bereikt men over het algemeen toenemende  rustgevendheid. Met koelere kleuren daar in tegen wordt het menselijk brein geprikkeld en gestimuleerd. Ook bij wandelpaden  in parken zou men de looproute kunnen beïnvloeden door de juiste kleurnuances in het beplantingsplan toe te passen. Wandelpaden met veelal donkere beplanting zal minder worden belopen, dan paden met veelal lichtere gekleurde beplanting.

Bij woonzorgcentra en verpleeghuizen worden tegenwoordig veelal belevingstuinen / beweegtuinen  aangelegd. In dergelijke tuinen is het verhogen van het welzijn van bewoners en cliënten een belangrijk criteria. Dit wordt mede gerealiseerd door het toevoegen van diverse bezienswaardigheden, zoals watergeklater uit ornamenten, voederhuizen voor vogels, diverse tuinbanken en volop wandelpaden. Naast geurende en grootbloemig assortiment, zal een diversiteit in kleurennuances een positieve bijdrage leveren in de belevingswaarde. Zo wordt h het gevoel van geborgenheid bij psychogeriatrische cliënten vergroot, door tuinen aan te leggen met geleidelijke kleurovergangen in het beplantingsassortiment. Kleuren laten ons bewust, dan wel onbewust leiden in de daadwerkelijke tuinbeleving.

Hoe lichter de kleur, hoe zachter het gevoel of de uitwerking. Een zachte kleur wordt namelijk anders beleeft dan een  hardere kleur. Blauwe of groen getinte tuinen bevorderen rust en veiligheid. Lichte kleuren worden geassocieerd met openheid en tevredenheid. Donkere kleuren maken ons alerter en krachtiger. Lichte kleuren roepen daar in tegen plezierige emoties bij ons. Kleuren bepalen dus uiteindelijk ons gedrag en emotie.

Uiteindelijk dient een tuin ook praktisch ingericht te zijn en is conform, uitstraling en smaak bij een ieder individu anders te interpreteren. Echter blijft een goed doordacht ontwerp in combinatie met een uitgekiend beplantingsplan de uitgangsbasis voor elke tuin met een visie.

Robert Eekelder

E- mail: info@roberteekelder.nl

kleuren bepalen