De inkoopwaarde van groen en materialen is voor de hoveniersbranche de grootste kostenpost in de bedrijfsvoering. In 2013 werd, met bijna 800 miljoen euro, 40 procent uitgegeven aan de inkoop van grond- en hulpstoffen. Dit percentage was een jaar eerder met 42 procent nagenoeg gelijk. De personeelskosten vormen de tweede grote kostenpost. 36 procent van de kosten zijn ten behoeve van het personeel. Een vijfde van alle kosten valt onder overig, waaronder kosten aan vervoermiddelen, energie en huisvesting. In 2013 werkten bijna 30 duizend mensen in de hoveniersbranche. Uitgedrukt in volledige arbeidsjaren (arbeidsvolume) zijn dit ruim 25 duizend arbeidsjaren (fte). Hiermee is de parttimegraad relatief laag, er wordt veelal fulltime gewerkt in de hoveniersbranche.

 

Kostenstructuur Hoveniersbranche

StatLine: Dienstverlening; arbeids- en financiële gegevens

 

Bron: CBS – Kwartaalmonitor VHG Hoveniers- en groenvoorzieningsbranche