Inmiddels werken vele ondernemers conform cao met het jaarurenmodel. Na een periode van gewenning is menig ondernemer om: het systeem werkt en is zelfs eenvoudig! Belangrijk is om het afrekenmoment niet uit het oog te verliezen. Op 31 maart loopt namelijk het normjaar af. Dit betekent dat ‘meeruren’ van uw werknemers moeten worden uitgekeerd. Basisregel is dat de eerste 120 uur voor 100% wordt uitbetaald. Boven de 120 uur geldt een percentage van 130%. Naar keuze van de werknemer kan de eerste 74 uur worden bijgeschreven op de verlofkaart. Eventuele ‘minuren’ worden kwijtgescholden. Is het nu (nog) rustig? Kijk dan kritisch naar de opgebouwde uren van uw werknemers!

Bron: TuinKeur

http://tuinkeur.nl/