Hier kan uw logo staan.
Klik hier voor meer informatie

IPC Groene Ruimte

Koningsweg 35
6816 TG , Arnhem

Over ons

Over IPC

Groen kent vele mogelijkheden en biedt vele kansen. Op haar groene praktijkcentrum aan de rand van de Veluwe toont IPC Groene Ruimte hoe de groene vakman deze mogelijkheden en kansen kan benutten voor zijn eigen beroepspraktijk.

Groen krijgt er echt betekenis door gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling en het behoud van natuurlijke groene bronnen. Daarmee dragen we bij aan economisch bloeiende groene steden en een aantrekkelijk en krachtig landelijk gebied. IPC stimuleert een leven lang leren en werkt gezamenlijk met het werkveld aan groene innovaties binnen de thema’s boom, fauna, groen en bodem & water. Zij realiseert daarmee de groene place to be.

 

ONZE MISSIE:

IPC wil voor de buitenruimte hét kennis- en praktijkcentrum zijn
bij het ontwikkelen van mensen en organisaties van kennis naar kunde.

Dat doen wij door onze kennis en kunde van de groene praktijk beschikbaar te stellen aan vakgenoten in de vorm van trainingen, opleidingen, vakliteratuur én het geven van onafhankelijk advies.

Samen met haar partners maakt IPC de transitie van groen als kostenpost naar groen als waarde van betekenis.

De vier kernwaarden ondernemerschap, betrouwbaarheid, leiderschap en kwaliteit bepalen ons handelen. Daarbij stellen wij u als klant centraal.

IPC werkt voor aannemers, gemeenten, golfbaanbeheerder, grootgroenvoorzieners, hoveniers, landschapsbeheerders, loonwerkers, waterschappen, en scholieren uit het groene onderwijs.

 

Advies?
Zoekt u professionele raad bij het creëren of behouden van een vitale buitenruimte? Of zoekt u hulp bij de implementatie van de Flora- en faunawetgeving? Neem dan rechtstreeks contact op met IPC Groene Ruimte en leg ons uw vraag voor. Wij verzorgen projecten niet voor u, maar mét u. Hierdoor is de kennis in uw organisatie geborgd.