Nederveen Tuinen steunt Hovenier helpt: wij vinden het prachtig om vakmanschap te combineren met het helpen van andere mensen. Samen Nederland groener maken is waar Nederveen Tuinen voor staat! De kleinste daden hebben grote positieve gevolgen. Daarom hebben wij ons één dag kosteloos ingezet om hulpbehoevende mensen te helpen met hun tuin
Nederveen Tuinen heeft een project uitgevoerd bij een woonvoorziening in  Amsterdam. In deze voorziening wonen 50 ex-dakloze volwassenen. Het zijn mensen met vaak complexe problemen (psychiatrisch, verslaving, lichte verstandelijke handicap). Wij bieden ze opvang en persoonlijke begeleiding. Hoofddoel is dat ze uiteindelijk blijvend zelfstandig worden. En dat ze actief meedoen in de samenleving. Alles in ons huis is daarop gericht.

Projectomschrijving:

Wij zijn een woonvoorziening voor mensen met een psychische stoornis, een verslavingsproblematiek en/of een verstandelijke beperking. Onze bewoners hebben allen een postzegeltuintje, deze worden slecht onderhouden door henzelf omdat ze weinig tot geen vaardigheden hebben op het gebied van tuin onderhoudt. Sommige bewoners zijn ook niet in staat om hun tuintje te onderhouden door hun fysieke toestand. Graag zouden wij samen met u een aantal tuintjes onkruidvrij maken zodat wij er vaste planten in kunnen gaan planten om er zorg voor te dragen dat de tuintjes volgend jaar geen onkruid tuintjes meer zijn maar prachtige tuintjes waar onze bewoners van kunnen genieten.

 

Wat is Hovenier Helpt?

Eind september staat in het teken van Hovenier Helpt! Een week lang zetten hoveniers hun vakmanschap in om andere mensen te helpen. Verras bijvoorbeeld je buurvrouw die slecht ter been is met een hovenier die haar tuin komt verzorgen. Hovenier Helpt wanneer je een goede daad wil doen! Of het nu het vergroenen of opknappen van een tuin is, je kunt een project aanmelden op www.hovenierhelpt.nl.