Beroepsvereniging voor tuinontwerpers opgericht

In aanwezigheid van notaris B. Aitton is de Ontwerpers Vereniging Tuin en Park (OVTP) opgericht, met als doel de belangen van de professionele ontwerpers van de kleine schaal, de maat van tuin en park, te behartigen. Deze vereniging wil het beroep van ‘ontwerper’ profileren in de Nederlandse maatschappij, door aan zowel het grote publiek (de tuinbezitters) als aan welbepaalde organisaties, bedrijven en overheden het werk van de ontwerper te verduidelijken. Dikwijls is deze beroepsgroep niet vertegenwoordigd in ontwikkelingen of bij opdrachten, omdat de identiteit van ‘de ontwerper’ en het werk wat die levert, nog onbekend zijn.

Uitdagende taak

Het bestuur en de directie van de vereniging zijn zich bewust van hun uitdagende taak, maar geloven dat met de kracht van deze evenwichtig samengestelde raad, veel van de doelen snel bereikt zullen worden. Op de website www.ovtp.nl zal men de komende maanden en jaren de ontwikkelingen kunnen volgen en zien welke leden zich hebben aangesloten. Het bestuur nodigt dan ook alle collega’s die zich professioneel bezighouden met het ontwerp van de buitenruimte op de kleine schaal, van harte uit om zich als lid aan te sluiten. Voor de herkenbaarheid van de kwaliteit van deze leden, dienen zij jaarlijks de eigen deskundigheid en vakbekwaamheid op peil te houden, door minstens 18 uren aan bij- of nascholing te volgen, bij diverse activiteiten vanuit de vereniging aangeduid. Deze informatie is openbaar en geeft inzicht aan opdrachtgevers.

Bestuur Ontwerpers Vereniging Tuin en Park

Het bestuur van de OVTP is samengesteld uit Bart Hoes (voorzitter), Angela Warmerdam (secretaris), Lianne Peters (penningmeester), Laura Knoops (startende ondernemers), Akke Huppertz (gemeente relaties), Jan Willem Noom (onderwijs) en Sjaak Willemstein (natuur, milieu, duurzaamheid). Michel Lafaille is uitvoerend directeur. Vanaf heden is de vereniging te contacteren via info@ovtp.nl en wordt informatie verstrekt via www.ovtp.nl.

Bron: Ontwerpers Vereniging Tuin en Park