Op 19 maart a.s. zijn de gemeenteraadsverkiezingen. iVerde doet namens de sector een appèl op gemeenten om niet nog meer te bezuinigen op openbaar groen. Op tal van manieren is de stichting bezig om de interesse van politiek en besturend Nederland te winnen voor het behoud van het openbaar groen. Wat heeft iVerde tot nu toe al gedaan? En wat kunt u als ondernemer zelf doen? 

Pamflet ‘Groen, JA NATUURLIJK!’
Dit pamflet is met een begeleidende brief in oktober jl. naar alle gemeenten van Nederland verstuurd. Het bevat onder andere een overzicht van argumenten waarom groen zo goed is en goed doet. Ook zijn de visies van een aantal prominenten te lezen.

Doelgroepen
Naast de lokale politiek heeft iVerde nog enkele belangrijke doelgroepen aan wie zij haar boodschap richt. Zo zijn via MKB Nederland lokale ondernemersverenigingen aangeschreven over het belang van groen voor ondernemers. Het is immers wetenschappelijk bewezen dat een groene winkelomgeving zorgt voor meer winkelplezier en een hogere omzet. Verder zijn basisschoolbesturen benaderd met informatie over de bewezen voordelen van groene schoolpleinen.

Website
De website www.iverde.org is gelanceerd. In de nieuwsrubriek worden regelmatig berichten (nieuwsberichten, persberichten, artikelen en interviews) geplaatst.

Promotie
Er zijn prachtige banieren ontworpen, die al meerdere malen zijn ingezet voor promotionele acties. Zo was iVerde aanwezig op ‘Groot Groen Plus’ in Zundert, het inspiratie-event ‘Groen, gezond en gelukkig’ van IVN en op de eindejaarsbijeenkomst van Anthos. Daarnaast is iVerde-boegbeeld Egbert Roozen, directeur van VHG, uitgenodigd om op een verkiezingsbijeenkomst van D66 Den Bosch te vertellen over de noodzaak van groen in de stad.

Aandacht in de pers
iVerde heeft in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen al meerdere malen de (vak)pers gehaald met haar persberichten. ‘Gevaren van fijnstof dwingen gemeenten tot meer aandacht voor openbaar groen’ en ‘Openbaar groen ook rekenen tot economisch kapitaal van Nederland’ zijn daar voorbeelden van. De komende weken zal iVerde zich blijven inspannen om de pers te halen met haar boodschap: ‘Stop de bezuinigingen op openbaar groen!’

Lobbypakket
Er is een lobbypakket samengesteld dat ondernemers kunnen gebruiken als kapstok voor een lobby bij de gemeentelijke politiek en de pers. Het pakket bestaat uit een position paper – een standpuntennotitie –  een brief met uitleg over iVerde, vragen en antwoorden voor de pers en een voorbeeldbrief waarmee bedrijven zelf gemeenteraadsleden kunnen aanschrijven om hen te overtuigen van het belang van groen. Dit pakket is verspreid onder de achterban van LTO Vakgroep Bomen & Vaste Planten, Anthos en VHG en is tevens op het sharepoint van MKB Nederland geplaatst. Heeft u het pakket nog niet ontvangen en bent u wel geïnteresseerd? Vraag het lobbypakket dan aan bij Mireille van Velde via m.vanvelde@zeilstra-en-partners.nl

Kom zelf in actie!
Er is in de afgelopen maanden dus al een hoop gebeurd op het gebied van promotie en het ontwikkelen van hulpmiddelen. Maar wist u dat u zelf ook mee kunt helpen?

Hoe? Volg het voorbeeld van Van den Berk boomkwekers. Zij hebben het lobbypakket erbij gepakt en zijn naar hun lokale wethouder gestapt om hun zorgen te uiten over de geplande bezuinigingen. Ga ook het gesprek aan met uw eigen wethouder openbare ruimte, een raadslid of groenambtenaar en vertel uw verhaal. De verkiezingsprogramma’s zijn uiteraard al geschreven, maar na de verkiezingen zullen de coalities worden gesmeed. Dit is het moment om de mensen die straks de beleidsplannen gaan schrijven, te beïnvloeden.

Andere manieren om uw zaak bij de gemeente te bepleiten zijn het schrijven van een persoonlijke brief of het organiseren van een bedrijfsbezoek. Als u de lokale pers meekrijgt om hier een stuk aan te wijden, is dat natuurlijk helemaal mooi.

Hulp van iVerde
iVerde kan u helpen bij vragen over het opzetten van een dergelijke lobby. Neem daarvoor contact op met Mireille van Velde via m.vanvelde@zeilstra-en-partners.nl of (070) 369 71 38.

vhg_branchevereniging

Bron: VHG – 06 maart 2014