Met ingang van 1 september 2017 neemt Den Ouden Groep uit Schijndel de activiteiten en locatie van het recyclingbedrijf ‘Groencompostering Steenbergen BV’ uit Steenbergen over. Met deze overname verstevigt familiebedrijf Den Ouden haar strategische positie in West-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland.

Groencompostering Steenbergen BV

Groencompostering Steenbergen BV is gelegen in het agrarische gebied van West-Brabant. Al bijna 25 jaar is Groenrecycling Steenbergen een begrip in West-Brabant. Zij staan bekend om hun goede service, kwaliteit en hoogwaardige producten. Reeds jaren werkten familie Reijm en familie Den Ouden nauw samen. Doordat familie Reijm geen focus heeft op groenrecycling en zich juist nog meer wil gaan toeleggen op natuuronderhoud zoals baggeren, snoeien, reiniging of aanleg van oevers is besloten om de groencompostering te verkopen aan de Den Ouden Groep.

Den Ouden Groep

Den Ouden Groep is een internationaal en servicegericht familiebedrijf met ca. 200 medewerkers, waarbij duurzaamheid, biobased economy en cradle to cradle hoog in het vaandel staan. Wereldwijd ontzorgen zij in Bodemverbeteraars, Bodembemesting, Bodemveiligheid, Binnenstedelijke herinrichting, Betonaanleg & Biobrandstoffen. Dagelijks werkt Den Ouden Groep aan innovatieve oplossingen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en CO2 Reductie. Zo is Den Ouden Groep o.a. gecertificeerd op niveau vijf van de CO2-prestatieladder en PSO-trede 3. Den Ouden Groep acquireert middels deze overname haar 12e recyclinglocatie binnen Nederland. Op deze locaties worden jaarlijks ruim 450.000 ton groene en houtachtige reststromen ingenomen wat afkomstig is van gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat, bedrijven en particulieren. Dit betreft bijvoorbeeld gras, snoeihout, groenafval en afvalhout. Den Ouden Groep maakt van deze groene reststromen hoogwaardige bodemverbeteraars, biobrandstoffen en biogrondstoffen.

Den Ouden Groep neemt Groencompostering Steenbergen over

Bron: www.denoudengroep.com