GROENDAG HOORN, woensdag 27 januari 2016

Clusius College, Blauwe Berg 3, 1625 NT Hoorn

Groendag Hoorn

Thema: Vizier op Groen

Kennis opdoen, kennis uitwisselen en kennis maken, dat zijn de doelen van de Groendag Hoorn. Onderwijsgroep Noordwest-Holland, Clusius College, VHG en Vereniging Stadswerk nodigen u uit voor deze dag die gericht is op een ieder die werkzaam is in de groenvoorzienings- en hoveniersbranche. Met vizier op groen willen we op deze 18e editie van de Groendag Hoorn kijken naar het groen vanuit de gebruiker in een aantal zeer uiteenlopende workshops. U kunt vier workshops naar keuze volgen en de vakbeurs van ongeveer 40 stands bezoeken.

De Groendag Hoorn vindt woensdag 27 januari 2016 plaats op het Clusius College Hoorn , Blauwe Berg 3, 1625 NT Hoorn van 08.30 (Nieuw!) tot 17.00 uur. De kosten, inclusief koffie en lunch, bedragen bij aanmelding vóór 4 januari € 85,00, daarna € 95,00.

Verlenging Bewijs van bekwaamheid gewasbescherming. Er is op deze dag gelegenheid om uw Bewijs van bekwaamheid Uitvoeren of Bedrijfsvoeren gewasbescherming te verlengen. U volgt daarvoor op de ochtend of de middag een speciaal programma.
De meerkosten voor deelname bedragen € 25,00.
Nieuw!

Hercertificering Gedragscode Flora & Fauna 1 of 2

Om het certificaat Gedragscode Flora & Fauna met drie jaar te verlengen, kan men op deze dag de ochtend (Flora & Fauna 1) of de middag (Flora & Fauna 2) het programma hiervoor volgen. We werken volgens het nieuwe AOCkeurmerk. De meerkosten voor deelname bedragen € 25,00.

ETW-hercertificeringspunten

Het is op deze dag ook mogelijk om punten te behalen voor de ETW-hercertificering (European Tree Worker). De workshops die dat betreft, zijn aangegeven met ETW. Elke workshop telt als 1 punt. De meerkosten voor deelname bedragen € 15,00

De Groene parade

Als start van de dag zal om 09.15 uur in de kantine een korte show rond bedrijfskleding en nieuwe apparatuur plaatsvinden.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden t/m 20 januari 2016 viawww.aanmelder.nl/groendaghoorn2016.
Mocht digitale aanmelding op problemen stuiten, belt u ons dan.
Inlichtingen: Onderwijsgroep Noordwest-Holland, afdeling Agro & groen, (072) 567 31 91. Afmelden kan via bedrijfsopleidingen@clusius.nl t/m 26 januari, anders is betaling verschuldigd.

Contactgegevens Groendag Hoorn

Onderwijsgroep Noordwest-Holland, afd. Agro & Groen
Drechterwaard 14
1824 EX Alkmaar
072-5673191
bedrijfsopleidingen@clusius.nl

Meer informatie vindt u in de flyer

Flyer Groendag Hoorn 2016