In 2016 zijn, ten opzichte van voorgaande jaren, spectaculair meer eikenprocessievlinders gevangen in de vallen met feromoon. De vangsten laten dit jaar duidelijk zien dat de noordwaartse uitbreiding nog steeds doorgaat. Het aantal vlinders dat tijdens de vliegperiode van de eikenprocessievlinders in een val wordt aangetroffen geeft een goed beeld van de hoeveelheid rupsen dat in het volgende voorjaar in de buurt van zo’n val te verwachten is.

Verlengde diapauze oorzaak van toename

Het lijkt er heel sterk op dat een deel van de rupsen vorig jaar in verlengde diapauze, een rustperiode, is gegaan en een jaar heeft gewacht met uitvliegen. Vorig jaar deed zich tijdens de nestvorming van de rupsen een hittegolf voor. Veel rupsen verlieten in die periode het nest en zochten de koelte van de bodem op. De vlinders wachten met uitkomen tot de situatie gunstig is voor de ontwikkeling van hun nageslacht. Vooral bij bomen in de volle zon die geen beschutting hebben is dit voorgevallen. In deze bomen zijn vervolgens ook geen eipakketjes gevonden.

eikenprocessievlinders

Latere nestvorming

Opvallend dit jaar is dat op diverse locaties in september nog late, actieve nesten zijn gevonden. Dit zijn waarschijnlijk nesten van rupsen die pas laat uit het ei gekomen zijn. Dit is in voorgaande jaren nooit waargenomen.

Grote overlast volgend jaar

Het is te verwachten dat de toename in het aantal vlinders zorgt voor een sterke toename van het aantal eikenprocessierupsen in 2017 en daarmee ook voor toename van overlast voor mens en dier.

eikenprocessievlinders_biocontrole

Bron: Nature Today oktober

Via: Biocontrole

logo_biocontrole