Sinds 2012 komt de schadelijke suzuki-fruitvlieg in Nederland voor. De afgelopen weken zijn deze fruitvliegjes voor het eerst ook op diverse locaties in natuurranden met wild fruit zoals bramen, rozenbottels, wilde lijsterbes en Amerikaanse vogelkers langs fruitpercelen aangetroffen. Voor het eerst ook in Drenthe. Het aantal gevangen suzuki-fruitvliegjes loopt op tot tien procent van alle fruitvliegjes in een val. Schade aan fruit lijkt vooralsnog zeer beperkt. Speciale valletjes langs bosranden lijken fruitpercelen goed te kunnen beschermen tegen het van buitenaf invliegen van suzuki-fruitvliegen.

De suzuki-fruitvlieg of Aziatische fruitvlieg (Drosophila suzukii) is afkomstig uit Zuidoost-Azie en heeft zich via de handel verspreid door Europa. In 2011 werd hij voor het eerst in Belgie aangetroffen. Nederland importeert veel fruit uit landen waar de Aziatische fruitvlieg zich al heeft gevestigd. De vrouwtjes van de suzuki-fruitvlieg hebben een sterk gekartelde legboor die het hen mogelijk maakt om dwars door de schil van gezond fruit heen te komen om hun eitjes af te zetten. In veel gevallen zijn de eitjes aan de buitenkant van het fruit niet te zien. Silvia Hellingman is er als eerste in geslaagd om eitjes, een net uitgekomen larve, de pop en de net uitgekomen fruitvliegjes, de paringsrituelen en de paring vast te leggen op foto en video (zie bijgevoegde film).

Lees verder bij de bron: de Natuurkalender