Schouten belooft extra geld voor verduurzaming

door | 21 jan 2019 | Hoveniersbranche | 1 reactie

Er komt 4 miljoen euro extra beschikbaar voor onderzoek naar snellere verduurzaming van de land- en tuinbouw, zoals de Kas als Energiebron. Dit maakte minister Schouten van LNV 16 januari bekend tijdens de Groenpact Manifestatie in Groenekan (U).

De minister was aanwezig bij de presentatie van ‘Groenpact 2e fase’. Hierin werken overheid, bedrijfsleven en groen onderwijs samen om het groene kennis- en innovatiesysteem in Nederland te versterken.

Groenpact tweede fase

De tweede fase van Groenpact heeft een nieuwe aanpak en richt zich meer op actuele maatschappelijke thema’s: wat gaan klimaatopgaven, kringlooplandbouw, leefbaarheid en concurrentiekracht betekenen voor de groene sector. De partners van Groenpact zetten in op inhoudelijke vernieuwing van het groene onderwijs, de doorwerking van kennis in de praktijk en de veranderende arbeidsmarkt.

Green deal

Minister Schouten en diverse onderwijspartijen, NAJK, IPO en BoerenNatuur ondertekenden op de manifestatie de ‘Green Deal Natuurinclusieve Landbouw in het Groen onderwijs’. Deze Green Deal zorgt ervoor dat landbouw en natuur, via het onderwijs, sterker worden verbonden. Dit draagt bij aan het sluiten van kringlopen en het vergroten van de biodiversiteit en biedt de agrariërs van de toekomst een ander handelingsperspectief.

 

Bron: Greenity

Misschien vind je dit ook interessant