Seniorenregeling Hoveniers

door | 3 jan 2019 | Hoveniersbranche

Door de verhoging van de pensioenleeftijd is het steeds belangrijker voor werknemers om in goede gezondheid en gemotiveerd tot aan het pensioen te blijven werken. Sociale partners van de sector Hoveniers hebben in het kader van duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers afspraken gemaakt over de Seniorenregeling.

Per 1 januari 2019 is de looptijd van de Seniorenregeling verlengd naar maximaal 8 jaar.

Met de Seniorenregeling kan een oudere werknemer 20% (1 dag per week) minder werken met behoud van 90% van het brutoloon. Zo is er meer vrije tijd voor hobby’s, familie of om te herstellen van zware lichamelijke en geestelijke arbeid en blijven werknemers met plezier werken.

Door het in dienst houden van oudere werknemers creëert u als werkgever ruimte voor kennisoverdracht van ervaren werknemers naar de volgende generatie. Op deze wijze gaat er geen waardevolle kennis en ervaring verloren.

Vergoeding

De hoogte van het te vergoeden bedrag wordt jaarlijks  vastgesteld. Per 1 januari 2019 bedraagt de vergoeding voor werkgevers € 115,- per gedeclareerde seniorendag.

 

Leeftijd deelname en overgangsregeling

Deelname aan de Seniorenregeling Hoveniers is mogelijk vanaf 60 jaar. Voor sommige deelnemers is het mogelijk eerder deel te nemen; dit is afhankelijk van de geboortedatum van de deelnemer. Let op! Ook bij eerdere deelname blijft de maximale looptijd 8 jaar.

 

Toetreding is mogelijk:

  • Per 1 januari 2019 : voor deelnemers die geboren zijn voor 1 september 1960.
  • Per 1 juli 2019 : voor deelnemers die geboren zijn voor 1 november 1960.
  • Per 1 januari 2020 : voor deelnemers die geboren zijn voor 1 januari 1961.
  • Per 1 juli 2020 : voor deelnemers die geboren zijn voor 1 maart 1961.
  • Per 1 januari 2021 : voor deelnemers die geboren zijn voor 1 mei 1961.
  • Vanaf 1 juli 2021 : voor deelnemers die geboren zijn voor 1 juli 1961.

Overgangsregeling voor huidige en oud-deelnemers eerdere regelingen

Vanaf 2019 is de looptijd van de seniorenregeling uitgebreid naar 8 jaar. Voor huidige en oud-deelnemers van eerdere regelingen geldt een overgangsregeling. Het is daarbij mogelijk om (onder voorwaarden) de looptijd te verlengen of om als oud-deelnemer opnieuw deel te kunnen nemen voor de resterende periode.

 

Actieve deelnemers eerdere regelingen automatisch verlengd

Huidige actieve deelnemers aan eerdere regelingen worden automatisch verlengd naar een maximale looptijd van 8 jaar. De periode dat de deelnemer reeds gebruik maakt van de regeling, wordt van de aangepaste maximale looptijd afgetrokken. Deelname eindigt bij het bereiken van de individuele AOW-leeftijd en/of bij het bereiken van de maximale looptijd.

De aanvrager ontvangt hierover automatisch bericht.

 

Oud-deelnemers eerdere regelingen kunnen opnieuw deelnemen

Oud-deelnemers aan eerdere regelingen (met uitzondering van de regeling conform reglement 2006) kunnen onder voorwaarden opnieuw deelnemen aan de Seniorenregeling. De deelnemer moet hiervoor opnieuw een aanvraag indienen. De periode dat de deelnemer reeds gebruik heeft gemaakt  van de eerdere regeling, wordt van de maximale looptijd afgetrokken. Deelname eindigt bij het bereiken van de individuele AOW-leeftijd en/of bij het bereiken van de maximale looptijd.

Er geldt geen terugwerkende kracht voor aanmeldingen. Dit betekent dat de aanmelding plaatsvindt op basis van de op het aanmeldingsmoment voor de werknemer geldende arbeidsovereenkomst. De aanmelding wordt opnieuw beoordeeld en behandeld.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de seniorenregeling gelden de onderstaande voorwaarden:

  • De werknemer is 60 jaar of ouder op het moment van aanvragen;
  • De werknemer is gedurende vijf aaneengesloten jaren tenminste 26 weken per jaar werkzaam geweest in de sector Hoveniers
  • De maximale looptijd van de regeling (of combineerde regelingen voor oud-deelnemers) is 8 jaar.

Kijk in het verstrekkingsreglement Seniorenregeling Hoveniers voor de volledige voorwaarden.

 

Aanvraag

Een werknemer die geïnteresseerd is in de seniorenregeling, geeft dit drie maanden voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum aan door middel van een schriftelijk verzoek bij de werkgever. De werkgever kan vanaf drie maanden voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum voor de werknemer een digitale aanvraag indienen bij het fonds Colland Arbeidsmarkt. Log in om een aanvraag in te dienen. Eventueel kan een aanvraag ook schriftelijk worden ingediend.

 

Bron: Colland Arbeidsmarkt

Misschien vind je dit ook interessant

Onderzoeken naar effect glyfosaat moeten openbaar

Het Europese Agentschap voor Voedselveiligheid (EFSA) moet wetenschappelijk onderzoek naar de giftigheid van glyfosaat en de mate van kankerverwekkendheid openbaar maken. Het besluit van de EFSA om deze geheim te houden, is vernietigd door het Gerecht van de Europese...

Kiezen voor kwaliteit: nieuw keurmerk voor ecologisch bermbeheer

De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur brengen in de loop van dit jaar een nieuw keurmerk uit voor ecologisch bermbeheer. De voorgenomen eisen van dit Kleurkeur zijn vanaf 7 maart 2019 bekend. Daarmee kunnen opdrachtgevers en aannemers zich voorbereiden op een...

Kleurrijke afronding van de eerste deel van “BankastraatVeilig”

DORDRECHT - Bomen en planten poten, geven een kleurrijke afronding van de eerste deel van “BankastraatVeilig”. Afgelopen jaar is door de Werkgroep Bankastraatveilig veel werk verzet.Door samenwerking en ondersteuning vanuit de gemeente én het voorspoedig verloop...

Groene krachten gebundeld

De Nationale Tuinweek, een initiatief van vereniging Groei & Bloei, wordt dit jaar gehouden van 8 tot en met 16 juni. Met als centraal thema ‘De Levende Tuin’ wil de vereniging mensen stimuleren om de eigen tuin te vergroenen: minder stenen, meer planten. Alle...