Seniorenregeling Hoveniers

door | 3 jan 2019 | Hoveniersbranche | 0 Reacties

Door de verhoging van de pensioenleeftijd is het steeds belangrijker voor werknemers om in goede gezondheid en gemotiveerd tot aan het pensioen te blijven werken. Sociale partners van de sector Hoveniers hebben in het kader van duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers afspraken gemaakt over de Seniorenregeling.

Per 1 januari 2019 is de looptijd van de Seniorenregeling verlengd naar maximaal 8 jaar.

Met de Seniorenregeling kan een oudere werknemer 20% (1 dag per week) minder werken met behoud van 90% van het brutoloon. Zo is er meer vrije tijd voor hobby’s, familie of om te herstellen van zware lichamelijke en geestelijke arbeid en blijven werknemers met plezier werken.

Door het in dienst houden van oudere werknemers creëert u als werkgever ruimte voor kennisoverdracht van ervaren werknemers naar de volgende generatie. Op deze wijze gaat er geen waardevolle kennis en ervaring verloren.

Vergoeding

De hoogte van het te vergoeden bedrag wordt jaarlijks  vastgesteld. Per 1 januari 2019 bedraagt de vergoeding voor werkgevers € 115,- per gedeclareerde seniorendag.

 

Leeftijd deelname en overgangsregeling

Deelname aan de Seniorenregeling Hoveniers is mogelijk vanaf 60 jaar. Voor sommige deelnemers is het mogelijk eerder deel te nemen; dit is afhankelijk van de geboortedatum van de deelnemer. Let op! Ook bij eerdere deelname blijft de maximale looptijd 8 jaar.

 

Toetreding is mogelijk:

  • Per 1 januari 2019 : voor deelnemers die geboren zijn voor 1 september 1960.
  • Per 1 juli 2019 : voor deelnemers die geboren zijn voor 1 november 1960.
  • Per 1 januari 2020 : voor deelnemers die geboren zijn voor 1 januari 1961.
  • Per 1 juli 2020 : voor deelnemers die geboren zijn voor 1 maart 1961.
  • Per 1 januari 2021 : voor deelnemers die geboren zijn voor 1 mei 1961.
  • Vanaf 1 juli 2021 : voor deelnemers die geboren zijn voor 1 juli 1961.

Overgangsregeling voor huidige en oud-deelnemers eerdere regelingen

Vanaf 2019 is de looptijd van de seniorenregeling uitgebreid naar 8 jaar. Voor huidige en oud-deelnemers van eerdere regelingen geldt een overgangsregeling. Het is daarbij mogelijk om (onder voorwaarden) de looptijd te verlengen of om als oud-deelnemer opnieuw deel te kunnen nemen voor de resterende periode.

 

Actieve deelnemers eerdere regelingen automatisch verlengd

Huidige actieve deelnemers aan eerdere regelingen worden automatisch verlengd naar een maximale looptijd van 8 jaar. De periode dat de deelnemer reeds gebruik maakt van de regeling, wordt van de aangepaste maximale looptijd afgetrokken. Deelname eindigt bij het bereiken van de individuele AOW-leeftijd en/of bij het bereiken van de maximale looptijd.

De aanvrager ontvangt hierover automatisch bericht.

 

Oud-deelnemers eerdere regelingen kunnen opnieuw deelnemen

Oud-deelnemers aan eerdere regelingen (met uitzondering van de regeling conform reglement 2006) kunnen onder voorwaarden opnieuw deelnemen aan de Seniorenregeling. De deelnemer moet hiervoor opnieuw een aanvraag indienen. De periode dat de deelnemer reeds gebruik heeft gemaakt  van de eerdere regeling, wordt van de maximale looptijd afgetrokken. Deelname eindigt bij het bereiken van de individuele AOW-leeftijd en/of bij het bereiken van de maximale looptijd.

Er geldt geen terugwerkende kracht voor aanmeldingen. Dit betekent dat de aanmelding plaatsvindt op basis van de op het aanmeldingsmoment voor de werknemer geldende arbeidsovereenkomst. De aanmelding wordt opnieuw beoordeeld en behandeld.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de seniorenregeling gelden de onderstaande voorwaarden:

  • De werknemer is 60 jaar of ouder op het moment van aanvragen;
  • De werknemer is gedurende vijf aaneengesloten jaren tenminste 26 weken per jaar werkzaam geweest in de sector Hoveniers
  • De maximale looptijd van de regeling (of combineerde regelingen voor oud-deelnemers) is 8 jaar.

Kijk in het verstrekkingsreglement Seniorenregeling Hoveniers voor de volledige voorwaarden.

 

Aanvraag

Een werknemer die geïnteresseerd is in de seniorenregeling, geeft dit drie maanden voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum aan door middel van een schriftelijk verzoek bij de werkgever. De werkgever kan vanaf drie maanden voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum voor de werknemer een digitale aanvraag indienen bij het fonds Colland Arbeidsmarkt. Log in om een aanvraag in te dienen. Eventueel kan een aanvraag ook schriftelijk worden ingediend.

 

Bron: Colland Arbeidsmarkt

Misschien vind je dit ook interessant

Algemeen verbindendverklaring Cao voor het Hoveniersbedrijf

Het algemeen verbindendverklaring besluit (AVV-besluit) voor de Cao voor het Hoveniersbedrijf in Nederland is genomen en gepubliceerd in de digitale Staatscourant van woensdag 9 januari 2019. Het AVV-besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie...

Softwarepakket voor hoveniers, door hoveniers

simpul staat ook dit jaar weer op de Groene Sector Vakbeurs. Hier presenteren wij ook onze beursactie! Wij zijn te vinden op stand nummer 331. Komt u langs voor een demo?Alles wat u nodig heeft voor een vlekkeloze afhandeling van al uw projecten. simpul is ontwikkeld...

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2019

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon zijn per 1 januari 2019 gestegen. Het weekloon gebaseerd op een werkweek van 37 uur. Het uurloon is gebaseerd op 1/37e van het weekloon. Bekijk hier de loontabel. Bron: VHG Misschien...

Verticaal beplanten voor meer openbaar groen

Steeds vaker wordt met vaste planten verticale beplanting toegepast. Levende gevels met vaste planten duiken steeds vaker in het straatbeeld op. Rekening houdend met een aantal randvoorwaarden, zijn veel soorten vaste planten hiervoor geschikt. Zeker in stadsdelen met...

Trendtuinen van 2019

Tuinbranche Nederland presenteert de trendtuinen van 2019. In de tuinen, ontworpen op basis van de nieuwste groene stijltrends, is gebruik gemaakt van nieuwe tuinproducten en veel planten. Ze leveren een positieve bijdrage aan de biodiversiteit én houden rekening met...