Samen met de community van The Things Network werken we aan een digitaal platform die smart micro-watermanagement in Amsterdam mogelijk maakt. ‘Het Internet of Things (IOT)’ heeft de potentie om lokaal regenwater slim en dynamisch te managen. Bijvoorbeeld met slimme regentonnen, slimme polderdaken of waterdaken en slimme tuinen. Zo beperken we wateroverlast tijdens hoosbuien.

Internet of Things

De groeiende aanwezigheid van sensoren, actuatoren en microprocessoren in, aan en nabij vele alledaagse objecten en apparaten, en de uitwisseling van informatie daartussen en met externe diensten, dat is het ‘Internet of Things’ (IoT). Draadloze communicatie speelt hierbij een belangrijke rol. De enorme ontwikkeling van de nieuwe technologie LoRaWan – Long range, Low power – biedt enorme mogelijkheden om de stad slimmer en duurzamer te maken. 

Smart micro-watermanagement

We werken aan een digitaal platform die het mogelijk maakt om op lokaal niveau regenwater te managen. Voor een optimale bijdrage aan slim waterbeheer in het stedelijke gebied worden informatiestromen uit publiek & privaat domein gekoppeld met weersvoorspellingen door een zelflerend systeem dat ook rekening houdt met de context van de stad. Bijvoorbeeld: grondwaterstanden, infiltratiecapaciteit van de ondergrond, geografische spreiding van de waterbuffers, gemengd of gescheiden rioolstelsel en nabijheid van oppervlaktewater. Met de ontwikkeling van het platform kunnen inwoners met een slimme regenton hun regenwater zelf managen, gebouweigenaren een bijdrage leveren aan droge voeten in de stad en projectontwikkelaars zich onderscheiden. Smart-productleveranciers kunnen het platform gebruiken om hun producten op te koppelen. 

Inwoner in control 

Het belangrijkste uitgangstpunt van de ontwikkeling van het digitale platform is dat eigenaren van een smart regendak of smart regenton zelf bepalen in welke mate data wordt uitgewisseld. Verschillende scenario instellingen die de autonomie van het systeem bepalen – zoals het regenwater volledig zelf managen, in samenwerking met Waternet (tijdens een extreme bui) of volledig automatisch aangestuurt door het platform – zijn denkbaar. 

The Things Network

The Things Network heeft wereldwijd 400 communities met samen 10.000 IoT developers verspreid over 60 landen die gezamenlijk een open source Internet of Things datanetwerk creëren. The Things Network ontwikkeld een ‘City Platform As a Service (CPaaS)’ voor Amsterdam en Japan op basis van een Europese Subsidie. Waterschap Amstel, Gooi & Vecht, The Things Network en Amsterdam Rainproof werken samen aan de ontwikkeling van bovensteaande ‘Use case’ – een applicatie die bovenop het CPaaS platform gaat draaien.

Meer informatie

Bron: Rainproof