Een boom moet geveld worden. De zaag is al gestart. Maar wacht eens even, zit daar niet een holte? Wat nu…..?

Het antwoord op deze en andere praktische vragen wordt gegeven tijdens de themadag ‘Snoeien en vellen van bomen versus Flora- en faunawet’ op 8 juli 2014. Deze dag wordt georganiseerd door IPC Groene Ruimte in samenwerking met hetBureau van de Zoogdiervereniging.

Voor boomverzorgers en boomcontroleurs
De themadag is met name bedoeld voor boomverzorgers en boomcontroleurs, ter verdieping van de kennis. We gaan tijdens de dag specifiek in op het beoordelen en afstemmen van situaties zoals hierboven. Er wordt met name stilgestaan bij het gebruik van bomen door vleermuizen en wat dat betekent voor uw werkzaamheden.

Praktische handvatten
U krijgt inzicht in het gedrag van vleermuizen in en om  bomen. Tevens ontvangt u praktische handvatten voor het herkennen van bewoonde holtes en het conform de Flora- en faunawet afhandelen van uw opdracht. Op en rond de terreinen van IPC Groene Ruimte zijn tal van fraaie praktijkvoorbeelden aanwezig die we gaan bezoeken.

Punten voor hercertificering
Het bijwonen van de themadag levert punten op voor de ETW-hercertificering. Tevens geldt deze dag als bijeenkomst in het kader van de Stadswerk hercertificering zorgvuldig handelen Flora- en faunawet, niveau 1 groenbeheer.

BRON: IPC Groene Ruimte

logo

Voor meer informatie en/of direct aanmelden gaat u naar de productpagina >